«Powrót

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-marzec 2014 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-marzec 2014 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-marzec 2014 r.

W okresie styczeń - marzec 2014 r. oszacowano:

dochody budżetu państwa na kwotę
66.971,9 mln zł,

wydatki budżetu państwa na kwotę
84.464,4 mln zł,

deficyt budżetu państwa na kwotę
17.492,5 mln zł.
 

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Działalność / Finanse publiczne / Budżet państwa / Wykonanie budżetu państwa / Szacunkowe wykonanie budżetu (link otwiera nowe okno)

«Powrót