«Powrót

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-październik 2013 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-październik 2013 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-październik 2013 r.

W okresie styczeń-październik 2013 r. oszacowano:

dochody budżetu państwa na kwotę
231.549,9 mln zł,

wydatki budżetu państwa na kwotę
271.004,5 mln zł,

deficyt budżetu państwa na kwotę
39.454,6 mln zł.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Działalność / Finanse publiczne / Budżet państwa / Wykonanie budżetu państwa / Szacunkowe wykonanie budżetu

«Powrót