«Powrót

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-sierpień 2013 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-sierpień 2013 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-sierpień 2013 r.

W okresie styczeń-sierpień 2013 r. oszacowano:

dochody budżetu państwa na kwotę
180.933,9 mln zł,

wydatki budżetu państwa na kwotę
207.718,0 mln zł,

deficyt budżetu państwa na kwotę
26.784,1 mln zł.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Działalność / Finanse publiczne / Budżet państwa / Wykonanie budżetu państwa / Szacunkowe wykonanie budżetu

«Powrót