«Powrót

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-wrzesień 2013 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-wrzesień 2013 r.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-wrzesień 2013 r.

W okresie styczeń-wrzesień 2013 r. oszacowano:

dochody budżetu państwa na kwotę
204.398,9 mln zł,

wydatki budżetu państwa na kwotę
234.000,9 mln zł,

deficyt budżetu państwa na kwotę
29.602,0 mln zł.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Działalność / Finanse publiczne / Budżet państwa / Wykonanie budżetu państwa / Szacunkowe wykonanie budżetu

«Powrót