«Powrót

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w 2015 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w 2015 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w 2015 r.

W okresie styczeń - grudzień 2015 r. oszacowano:

  • dochody budżetu państwa na kwotę 289.136,7 mln zł,
     
  • wydatki budżetu państwa na kwotę 331.743,4 mln zł,
     
  • deficyt budżetu państwa na kwotę 42.606,7 mln zł.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.

«Powrót