«Powrót

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-kwiecień 2017 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-kwiecień 2017 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-kwiecień 2017 r.

  1. Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło:
  • dochody: 117,0 mld zł, tj. 36,0 %
  • wydatki: 117,9 mld zł, tj. 30,6 %
  • deficyt: 0,9 mld zł, tj. 1,5 %

 Deficyt budżetu państwa po kwietniu br. wyniósł 0,9 mld zł - w ustawie budżetowej zaplanowano 59,3 mld zł deficytu.

  1. Dochody budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2017 r.

Wg szacunkowych danych w okresie styczeń - kwiecień 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 11,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 21,0 % r/r.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - kwiecień 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 33,8% r/r (tj. ok. 14,4 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 3,6% r/r (tj. ok. 0,7 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 7,6% r/r (tj. ok. 1,1 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 15,1% r/r (tj. ok. 1,7 mld zł),

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-IV 2017 r. wyniosły 1,4 mld zł.

W okresie styczeń - kwiecień 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 7,8 mld zł i było niższe o 7,3 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W lutym 2016 roku miała miejsce wpłata na rachunek budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie było w 2017 r.

  1. Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – kwiecień 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 117,9 mld zł tj. 30,6 % planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano 116,5 mld zł środków na wydatki.

Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - kwiecień roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 7,8 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus w okresie styczeń - kwiecień br. – w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia. Ponadto różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - kwiecień roku ubiegłego odnotowano w ramach ZUS (wykonanie niższe o ok. 3,1 mld zł), co jest spowodowane m.in. przekazaniem w marcu 2016 r. środków na wypłatę jednorazowych dodatków pieniężnych dla niektórych emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych do tych dodatków, a także lepszym wpływem składek w okresie styczeń – kwiecień 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.

«Powrót