«Powrót

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - luty 2017

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - luty 2017

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - luty 2017

  1. Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - luty 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło:
  • dochody 60,9 mld zł, tj. 18,7 %
  • wydatki 60,1 mld zł, tj. 15,6 %
  • nadwyżka 0,9 mld zł.

Nadwyżka budżetu państwa po lutym br. wyniosła 0,9 mld zł - w ustawie budżetowej zaplanowano 59,3 mld zł deficytu.

  1. Dochody budżetu państwa w okresie styczeń - luty 2017 roku

Wg szacunkowych danych w okresie styczeń - luty 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 4,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 25,6 % r/r.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń-luty 2016 roku odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 40,1% r/r. (tj. ok. 9,6 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,9% r/r. (tj. ok. 0,7 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 5,5% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 5,8% r/r (tj. ok. 0,3 mld zł),

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-II 2017 wyniosły 0,7 mld zł.

W okresie styczeń - luty 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 3,0 mld zł i było niższe o 7,0 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W lutym 2016 roku miała miejsce wpłata na rachunek budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie ma w roku 2017.

  1. Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – luty 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - luty 2017 wg szacunkowych danych wyniosło 60,1 mld zł tj. 15,6% planu. W analogicznym okresie roku 2016 r. przekazano 59,3 mld zł środków na wydatki.

Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - luty roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 4,3 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus w okresie styczeń - luty br. – w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.

«Powrót