«Powrót

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-październik 2016

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-październik 2016

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-październik 2016

Wykonanie budżetu państwa po październiku 2016 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r. (wg. szacunkowych danych) wyniosło:

  • dochody 268,6 mld zł, tj. 85,6 %
  • wydatki 293,3 mld zł, tj. 79,6 %
  • deficyt 24,6 mld zł, tj. 45,0 %

Deficyt budżetu państwa po październiku 2016 r. wyniósł 24,6 mld zł tj. 45,0% wartości planowanej w ustawie budżetowej. Był on niższy o 9,8 mld zł w stosunku do wykonania po październiku 2015 r. (34,5 mld zł).

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-październik 2016 r.

Wg szacunkowych danych w okresie I-X br. dochody budżetu państwa były wyższe o 12,4% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 7,5 % r/r.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu I-X 2015 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 7,6% r/r. (tj. ok. 7,8 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,9% r/r. (tj. ok. 2,6 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 7,6% r/r (tj. ok. 2,7 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 2,3% r/r (tj. ok. 0,5 mld zł),

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres III-X wyniosły 2,8 mld zł.

Październik okazał się kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wysoką dynamikę wzrostu dochodów z VAT. Tempo wzrostu wpływów z VAT było istotnie wyższe od wzrostu bazy podatku VAT (nominalnej sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej). W okresie I-X 2016 r. dochody niepodatkowe były o 13,7 mld zł wyższe niż w roku ubiegłym, głównie ze względu na wpływy z tytułu aukcji LTE w lutym i lipcu br. na łączną kwotę 9,2 mld zł oraz wpłatę w lipcu br. z zysku z NBP w wysokości 7,9 mld zł.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-październik 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie I-X 2016 r. wg szacunkowych danych wyniosło 293,3 mld zł tj. 79,6% planu.

Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów, co jest głównie związane z wypłatą w okresie kwiecień – październik br. świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.

«Powrót