«Powrót

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-sierpień 2016 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-sierpień 2016 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-sierpień 2016 r.

Wykonanie budżetu państwa po sierpniu 2016 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r. (wg. szacunkowych danych) wyniosło:

  • dochody 214,5 mld zł, tj. 68,4 %
  • wydatki 229,5 mld zł, tj. 62,3 %
  • deficyt 14,9 mld zł, tj. 27,3 %

Deficyt budżetu państwa po sierpniu 2016 r. wyniósł 14,9 mld zł tj. 27,3% wartości planowanej w ustawie budżetowej. Był on niższy o 11,0 mld zł w stosunku do wykonania po sierpniu 2015 r. (25,9 mld zł). Jednocześnie, biorąc pod uwagę okres ostatnich 7 lat, stanowił najniższą wartość w analogicznym okresie.

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-sierpień 2016 r.

Wg szacunkowych danych w okresie I-VIII br. dochody budżetu państwa były wyższe o 14,6% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 7,4 % r/r.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu I-VIII 2015 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 7,4% r/r. (tj. ok. 5,9 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,1% r/r. (tj. ok. 2,1 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 7,7% r/r (tj. ok. 2,2 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 2,5% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł),

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres III-VIII wyniosły 2,1 mld zł.

W okresie I-VIII 2016 r. dochody niepodatkowe były o 15,0 mld zł wyższe niż w roku ubiegłym, głównie ze względu na wpływy z tytułu aukcji LTE w lutym i lipcu br. na łączną kwotę 9,2 mld zł oraz wpłatę w lipcu br. z zysku z NBP w wysokości 7,9 mld zł.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-sierpień 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie I-VIII 2016 r. wg szacunkowych danych wyniosło 229,5 mld zł tj. 62,3% planu.

Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów, co jest głównie związane z wypłatą w okresie kwiecień – sierpień br. świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.

«Powrót