«Powrót

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-wrzesień 2016 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-wrzesień 2016 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-wrzesień 2016 r.

Wykonanie budżetu państwa po wrześniu 2016 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r. (wg. szacunkowych danych) wyniosło:

  • dochody 238,6 mld zł, tj. 76,0 %
  • wydatki 259,2 mld zł, tj. 70,3 %
  • deficyt 20,6 mld zł, tj. 37,7 %

Deficyt budżetu państwa po wrześniu 2016 r. wyniósł 20,6 mld zł tj. 37,7% wartości planowanej w ustawie budżetowej. Był on niższy o 10,5 mld zł w stosunku do wykonania po wrześniu 2015 r. (31,1 mld zł).

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-wrzesień 2016 r.

Wg szacunkowych danych w okresie I-IX br. dochody budżetu państwa były wyższe o 13,6% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 7,4 % r/r.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu I-IX 2015 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 7,7% r/r. (tj. ok. 6,8 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,4% r/r. (tj. ok. 2,1 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 7,6% r/r (tj. ok. 2,4 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 2,6% r/r (tj. ok. 0,5 mld zł),

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres III-IX wyniosły 2,4 mld zł.

W sierpniu br. roczna dynamika nominalna sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej, które mogą służyć jako krótkoterminowe indykatory bazy VAT, była wysoka – wyniosła odpowiednio: 105,6 i 107,5, co znalazło odzwierciedlenie w wykonaniu dochodów z VAT we wrześniu br. W okresie I-IX 2016 r. dochody niepodatkowe były o 14,7 mld zł wyższe niż w roku ubiegłym, głównie ze względu na wpływy z tytułu aukcji LTE w lutym i lipcu br. na łączną kwotę 9,2 mld zł oraz wpłatę w lipcu br. z zysku z NBP w wysokości 7,9 mld zł.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-wrzesień 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie I-IX 2016 r. wg szacunkowych danych wyniosło 259,2 mld zł tj. 70,3% planu.

Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów, co jest głównie związane z wypłatą w okresie kwiecień – wrzesień br. świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.

«Powrót