«Powrót

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w styczniu 2014 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w styczniu 2014 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w styczniu 2014 r.

W styczniu 2014 r. oszacowano:

dochody budżetu państwa na kwotę
29.232,0 mln zł,

wydatki budżetu państwa na kwotę
31.875,8 mln zł,

deficyt budżetu państwa na kwotę
2.643,8 mln zł.
 
Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Działalność / Finanse publiczne / Budżet państwa / Wykonanie budżetu państwa / Szacunkowe wykonanie budżetu (link otwiera nowe okno)
«Powrót