«Powrót

Wstępna analiza propozycji Kancelarii Prezydenta

Wstępna analiza propozycji Kancelarii Prezydenta

Wstępna analiza propozycji Kancelarii Prezydenta

Ministerstwo Finansów po wstępnej analizie dokumentu roboczego Kancelarii Prezydenta RP zawierającego zasady przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki uważa, że istnieją przesłanki do niestwierdzenia jednorazowej, trwałej utraty wartości aktywów finansowych. Takie stanowisko ma oparcie w interpretacji standardu 39 Międzynarodowych Standarów Rachunkowości (MSR).

Tak więc w opinii MF możliwe wydaje się być ujmowanie przez banki ewentualnej straty (rozumianej jako różnica między kursem bieżącym a „kursem sprawiedliwym") w czasie. Ponadto ministerstwo zauważa, że proponowany mechanizm pozwala na rozwiązanie części rezerw z tytułu LTV, a także zmniejszenia dodatkowych wymogów kapitałowych związanych z utrzymywaniem przez banki znaczącego portfela kredytów walutowych, co ma wymierny, pozytywny wpływ na wynik sektora.

Proponowane przez Kancelarię Prezydenta rozwiązanie wydaje się być uczciwe z punktu widzenia relacji między kredytobiorcami złotowymi a „frankowymi", gdyż wartość pozostającego kapitału do spłaty jest dla „kredytu hipotetycznego" większa niż analogiczny, „prawdziwy" kredyt złotowy.

Proponowane rozwiązanie wymaga dopracowania oraz analizy z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa, w tym skutków budżetowych oraz konsultacji z innymi instytucjami, w których kompetencjach leży polityka monetarna i budżetowa.

«Powrót