«Powrót

Wycena emisji obligacji w euro

Wycena emisji obligacji w euro

Wycena emisji obligacji w euro

Ministerstwo Finansów informuje, że 11 stycznia br. dokonano wyceny 10 i 20-letnich obligacji nominowanych w euro.

Wartość nominalna emisji 10-letniej obligacji o terminie wykupu w dniu 19 stycznia 2026 r. wyniosła 1 mld euro. Obligacje wyceniono na 65 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 1,542%, przy rocznym kuponie obligacji na poziomie 1,50%.

Struktura nabywców obligacji jest znacznie zdywersyfikowana.

Nabywcami obligacji są inwestorzy z: Polski (27%), Niemiec (18%), Francji (10%), Wielkiej Brytanii (9%), Szwajcarii (8%), Austrii (7%), Bliskiego Wschodu (4%), Holandii (3%), Włoch (3%), krajów Europy Środkowo-Wschodniej (4%), szerokiego grona pozostałych krajów europejskich (6%) oraz z Azji i USA (1%).

W strukturze podmiotowej inwestorów znajdowały się banki (59%), fundusze inwestycyjne (26%), banki centralne i instytucje publiczne (8%) oraz instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (6%).

Wartość nominalna emisji 20-letniej obligacji o terminie wykupu w dniu 18 stycznia 2036 r. wyniosła 750 mln euro. Obligacje wyceniono na 100 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 2,471% przy rocznym kuponie obligacji na poziomie 2,375%.

Struktura nabywców obligacji jest znacznie zdywersyfikowana.

Nabywcami obligacji są inwestorzy z: Niemiec (45%), Wielkiej Brytanii (10%), Polski (9%), Szwajcarii (7%), Austrii (6%), Włoch (5%), Holandii (4%), Francji (2%), Bliskiego Wschodu (2%), krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1%), szerokiego grona pozostałych krajów europejskich (6%) oraz z Azji i USA (3%).

W strukturze podmiotowej inwestorów znajdowały się fundusze inwestycyjne (54%), banki (24%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (15%) oraz banki centralne i instytucje publiczne (4%)

Emisje przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: Citi, HSBC, ING, Societe Generale i UniCredit.

«Powrót