«Powrót

Wycena obligacji Green Bonds w euro

Wycena obligacji Green Bonds w euro

Wycena obligacji Green Bonds w euro

Ministerstwo Finansów informuje, że 31 stycznia br. dokonano wyceny 8,5-letnich obligacji nominowanych w euro tzw. Green Bonds o terminie wykupu 7 sierpnia 2026 r.

Popyt na poziomie 3,25 mld EUR pozwolił osiągnąć kwotę emisji 1 mld EUR. Obligacje wyceniono na 23 punkty bazowe powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 1,153%, przy rocznym kuponie na poziomie 1,125%.

Polska po raz drugi wyemitowała obligacje Green Bonds. Środki z emisji obligacji przeznaczone będą na finansowanie projektów prośrodowiskowych zgodnych z zasadami określonymi w Green Bond Framework.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: BNP Paribas, Citi, Commerzbank, Societe Generale oraz PKO BP.

«Powrót