«Powrót

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu 2017 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu 2017 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu 2017 roku.

W grudniu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 694 mln zł.

W grudniu 2017 roku sprzedano obligacje:

 • 3-miesięczne (OTS0318) – 157,7 mln zł,
 • 2-letnie (DOS1219) – 252,3 mln zł,
 • 3-letnie (TOZ1220) – 12,9 mln zł,
 • 4-letnie (COI1221) – 190,3 mln zł,
 • 10-letnie (EDO1227) – 77,9 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyły się 2-letnie obligacje oszczędnościowe, które przynoszą stały, z góry znany zysk. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 252,3 mln zł (36% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 4-letnie (27%) i 3-miesięczne (23%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (11%) oraz 3-letnie (2%).

W grudniu trwała również sprzedaż obligacji dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+. Na zakup obligacji rodzinnych, przeznaczono kwotę ponad 2,6 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.


Dane w wykresie kolumnowym przedstawiają sprzedaż standardowych obligacji oszczędnościowych w 2017 r. (mln zł)

Podsumowanie sprzedaży skarbowych obligacji oszczędnościowych w 2017 roku.

W 2017 roku Skarb Państwa sprzedał obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 6,86 mld zł. To najlepszy wynik na przestrzeni ostatniej dekady.

Dane w wykresie kolumnowym przedstawiają sprzedaż obligacji oszczędnościowych w latach 2007 – 2017 r. (mln zł)
 

Wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów obligacji w 2017 r. wyniosła:

 • 3-miesięczne – 650,3 mln zł,
 • 2-letnie – 2.959,6 mln zł,
 • 3-letnie – 216,7 mln zł,
 • 4-letnie – 2.456,9 mln zł,
 • 10-letnie – 560,5 mln zł,
 • Obligacje rodzinne – 16,9 mln zł.

Dane w wykresie kolistym przedstawiają sprzedaż obligacji oszczędnościowych w latach 2016 r. i 2017 r.  (mln zł)

"Rok 2017 to zdecydowanie dobry rok dla skarbowych obligacji oszczędnościowych. Najwyższy na przestrzeni ostatniej dekady wynik sprzedaży przekraczający 6,8 mld zł potwierdza rosnące zainteresowanie tą formą oszczędzania. Nabywcy docenili obligacje skarbowe przeznaczając średnio w miesiącu na ich zakup 571 mln zł. Oznacza to wzrost średniej miesięcznej sprzedaży o blisko 50% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Odczyty inflacji niewątpliwie przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania produktami przynoszącymi zysk i jednocześnie zabezpieczającymi oszczędności przed inflacją. Sprzedaż obligacji (indeksowanych inflacją) 4- i 10-letnich w 2017 roku była ponad 3-krotnie wyższa w porównaniu do 2016 roku i stanowiła 44% łącznej sprzedaży. W ubiegłym roku, oszczędzający docenili również nowy produkt na rynku – wprowadzone w październiku do stałej oferty – obligacje o trzymiesięcznym okresie do wykupu. Na ich zakup w IV kwartale przeznaczono 650 mln zł. Najchętniej w 2017 roku wybierane były obligacje dwuletnie, które znalazły nabywców na kwotę 3 mld zł (43% całorocznej sprzedaży).

Obligacje skarbowe dają gwarancję kapitału, oferują zysk oraz zapewniają elastyczność
w dostępie do zgromadzonych oszczędności. Oferta jest różnorodna pod względem długości oszczędzania, zasad oprocentowania i wypłaty odsetek. Dzięki temu każdy może wybrać produkt dopasowany do własnych preferencji i zapotrzebowania. Rekordowe wyniki sprzedaży pokazują, że Polacy coraz chętniej pomnażają swoje oszczędności wybierając obligacje skarbowe" – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w styczniu 2018 roku

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 stycznia br.)

Cena sprzedaży

OTS0418

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

100 zł

przy zamianie

DOS0120

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

TOZ0121

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

COI0122

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

EDO0128

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

Obligacje rodzinne

ROS0124

6-letnie

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD0130

12-letnie

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

 1. półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
 2. stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Pobierz dane statystyczne (plik xlsx 36 KB)

«Powrót