«Powrót

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2016 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2016 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2016 roku.

  • W listopadzie nabywcy indywidualni zakupili papiery o łącznej wartości 318 mln zł.
  • Łączna sprzedaż od początku roku wyniosła 4,3 mld zł.

W listopadzie 2016 roku sprzedano obligacje:

  • 2-letnie (DOS1118) – 214,6 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ1119) – 23,0 mln zł,
  • 4-letnie (COI1120) – 54,2 mln zł,
  • 10-letnie (EDO1126) – 25,1 mln zł.

Największym zainteresowaniem nabywców cieszyły się obligacje o najkrótszym okresie oszczędzania 2-letnie (67% udział w strukturze sprzedaży). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 4-letnie (17%), 10-letnie (8%) oraz 3-letnie (7%).

W listopadzie trwała też sprzedaż obligacji dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+. Na zakup obligacji rodzinnych przeznaczono 1,3 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Wykres słupkowy przedstawiający sprzedaż obligacji oszczędnościowych w 2016 r. – 2016 r. (mln zł)

"Wyniki listopadowej sprzedaży - 318 mln zł potwierdzają atrakcyjność obligacji oszczędnościowych. Roczna sprzedaż zbliża się do wartości 4,5 mld zł i jest rekordowa na przestrzeni ostatnich 8 lat. W listopadzie nastąpił również 70%-wy wzrost sprzedaży obligacji dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+. Sprzedaż sięgnęła kwoty 1,3 mln zł. W grudniu wzrosło oprocentowanie obligacji rodzinnych. Nabywcy w pierwszym roku oszczędzania mogą liczyć na zysk w wysokości 2,80% w przypadku obligacji 6-letnich oraz 3,20% w przypadku obligacji 12-letnich. Tak atrakcyjna oferta umożliwia regularne i bezpieczne gromadzenie środków otrzymanych z programu Rodzina 500+ na przyszłe potrzeby dzieci" – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Grudzień jest ostatnim miesiącem, w którym można nabyć obligacje w ramach konta IKE, wykorzystując tegoroczny limit 12.165 zł. Odsetki zarobione przez posiadacza obligacji zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w grudniu 2016 roku

Typ obligacji

Szczegóły oferty

Cena sprzedaży

DOS1218

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,00% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł;

99,90 zł przy zamianie

TOZ1219

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20%. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł;

99,90 zł przy zamianie

COI1220

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł;

99,90 zł przy zamianie

EDO1226

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł;

99,90 zł przy zamianie

ROS1222

6-letnie

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł;

ROD1228

12-letnie

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł;

  1. półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
  2. stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Pliki do pobrania

«Powrót