«Powrót

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lutym 2017 r.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lutym 2017 r.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lutym 2017 r.

W lutym nabywcy indywidualni zakupili papiery o łącznej wartości 428 mln zł.

W lutym 2017 roku sprzedano obligacje:

  • 2-letnie (DOS0219) – 188,8 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0220) – 33,2 mln zł,
  • 4-letnie (COI0221) – 167,0 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0227) – 38,0 mln zł.

Największym zainteresowaniem nabywców cieszyły się obligacje o najkrótszym okresie oszczędzania 2-letnie (44% udział w strukturze sprzedaży). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 4-letnie (39%), 10-letnie (9%) oraz 3-letnie (8%).

W lutym trwała też sprzedaż obligacji dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, na zakup obligacji rodzinnych, podobnie jak przed miesiącem, przeznaczono blisko 1 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Wykres sprzedaży obligacji

 "Wysoki poziom zainteresowania obligacjami oszczędnościowymi utrzymał się również w lutym br. – sprzedaż wyniosła 428 mln zł. To kolejny miesiąc z wynikiem powyżej średniej miesięcznej z ubiegłego roku, która wynosiła 386 mln zł. W lutym nasi klienci szczególnie docenili produkty zabezpieczające ich oszczędności przed inflacją – obligacje czteroletnie i dziesięcioletnie stanowiły  blisko połowę sprzedaży (48%). Konstrukcja obligacji cztero- i dziesięcioletnich gwarantuje osiągnięcie realnego zysku bez względu na wzrost inflacji. Tak jest też w przypadku obligacji rodzinnych. Dzięki powiązaniu oprocentowania z inflacją dają one możliwość długoterminowego oszczędzania na preferencyjnych warunkach z rzeczywistą ochroną wartości nabywczej ulokowanych środków" – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

 

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w marcu 2017 roku

Typ obligacji

Szczegóły oferty

Cena sprzedaży

DOS0319

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł;

99,90 zł przy zamianie

TOZ0320

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20%. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M*). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł;

99,90 zł przy zamianie

COI0321

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł;

99,90 zł przy zamianie

EDO0327

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację**. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł;

99,90 zł przy zamianie

ROS0323

6-letnie

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację**. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł;

ROD0329

12-letnie

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację**. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł;

* półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.

** stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

 

Dane statystyczne (plik xls., 35,7 KB)

«Powrót