«Powrót

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w październiku 2017 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w październiku 2017 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w październiku 2017 roku.

W październiku sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 902 mln zł. Największą popularnością cieszyła się nowa 3-miesięczna obligacja oszczędnościowa. Wartość jej sprzedaży osiągnęła poziom 313,5 mln zł.

W październiku 2017 roku sprzedano obligacje:

  • 3-miesięczne (OTS0118) – 313,5 mln zł,
  • 2-letnie (DOS1019) – 262,9 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ1020) – 12,3 mln zł,
  • 4-letnie (COI1021) – 258,4 mln zł,
  • 10-letnie (EDO1027) – 53,8 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyła się nowość na rynku obligacji oszczędnościowych – wprowadzone od października do stałej oferty – obligacje 3-miesieczne o stałym oprocentowaniu. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 313,5 mln zł (35% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły również obligacje 2-letnie (29%) i 4-letnie (29%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (6%) oraz 3-letnie (1%).

W październiku trwała również sprzedaż obligacji dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, na zakup obligacji rodzinnych, przeznaczono kwotę 1,4 mln. zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.


Graf przedawnia statystyki sprzedaży standardowych obligacji oszczędnościowych w 2016 r. i 2017 r. (mln zł)

"W październiku nabywców znalazły obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 902 mln zł. To najlepszy miesięczny wynik od dwóch lat. Największy udział w sprzedaży – 35%, miały wprowadzone od października do stałej oferty, nowe obligacje 3-miesięczne. Wartość ich sprzedaży wyniosła 313,5 mln zł. Nadal popularnością cieszą się też papiery 2- i 4-letnie, na których zakup przeznaczono w październiku pół miliarda złotych. Łączna sprzedaż obligacji oszczędnościowych od początku roku przekroczyła już 5,4 mld zł, co jest wynikiem najlepszym od 9 lat. Obligacje skarbowe gwarantują oszczędzającym bezpieczeństwo i zysk oraz zapewniają elastyczność w dostępie do zgromadzonego kapitału. Rekordowe wyniki sprzedaży pokazują, że Polacy doceniają te cechy i coraz chętniej pomnażają swoje oszczędności za pomocą obligacji skarbowych" – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w listopadzie 2017 roku

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-30 listopada br.)

Cena sprzedaży

OTS0218

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

DOS1119

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł,
a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

TOZ1120

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

COI1121

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

EDO1127

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

Obligacje rodzinne

ROS1123

6-letnie

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD1129

12-letnie

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

  1. półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
  2. stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Pobierz dane statystyczne (plik xlsx 36 KB)

«Powrót