«Powrót

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych we wrześniu 2017 roku

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych we wrześniu 2017 roku

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych we wrześniu 2017 roku

We wrześniu nabywcy indywidualni zakupili papiery o łącznej wartości 466 mln zł.

We wrześniu 2017 roku sprzedano obligacje:

  • 2-letnie (DOS0919) – 244,4 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0920) – 13,8 mln zł,
  • 4-letnie (COI0921) – 168,3 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0927) – 38,3 mln zł.

Największym zainteresowaniem nabywców cieszyły się obligacje 2-letnie, które przynoszą stały
z góry znany zysk (52% udział w strukturze sprzedaży), następnie były to obligacje 4-letnie (z 36% udziałem w strukturze sprzedaży). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje,
10-letnie (8%) oraz 3-letnie (3%).

We wrześniu trwała również sprzedaż obligacji dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, na zakup obligacji rodzinnych, przeznaczono kwotę blisko 1,4 mln. zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

"Obligacje oszczędnościowe cieszą się niesłabnącą popularnością. We wrześniu nabywców znalazły papiery o wartości 466 mln zł, a łączna sprzedaż po trzech kwartałach tego roku, przekroczyła już 4,5 mld zł. Od października standardowa oferta obligacji oszczędnościowych została wzbogacona o nową obligację trzymiesięczną. To propozycja dla osób, które preferują krótkoterminowe formy oszczędzania. Podobnie jak w przypadku pozostałych obligacji z oferty, zakupu można dokonać już od kwoty 100 zł, gdyż tyle wynosi cena jednej obligacji. Nie ma ograniczeń odnośnie maksymalnych kwot jakie chcemy przeznaczyć na ten cel. Zakup i posiadanie obligacji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami" – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w październiku 2017 roku

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 października br.)

Cena sprzedaży

OTS0118

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

DOS1019

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł,
a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

TOZ1020

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

COI1021

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

EDO1027

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 października br.)

Cena sprzedaży

Obligacje rodzinne

ROS1023

6-letnie

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD1029

12-letnie

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

  1. półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
  2. stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Pobierz statystyki sprzedaży (plik xlsx 40 kB)

«Powrót