«Powrót

Zasady obsługi nowego wzoru deklaracji VAT-14

Zasady obsługi nowego wzoru deklaracji VAT-14

Zasady obsługi nowego wzoru deklaracji VAT-14

Stosownie do przepisów  określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2016 r. o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052) oraz rozporządzeniu ministra finansów z 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw (Dz. U. poz. 1124) Ministerstwo Finansów przedstawia zasady obsługi nowego wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14.

Przejdź do broszury informacyjnej (plik PDF 357 KB)

«Powrót