«Powrót

Zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez kontrolowaną spółkę zagraniczną (CFC)

Zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez kontrolowaną spółkę zagraniczną (CFC)

Zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez kontrolowaną spółkę zagraniczną (CFC)

Trzy osoby siedzące przy stole konferencyjnym

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające opodatkowanie przez podatników podatku dochodowego dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (Controlled Foreign Corporation – CFC). Obowiązek ten dotyczy zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak i podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Odpowiednie regulacje, wprowadzone w treści art. 24a i art. 27 ust. 2a ustawy CIT a także art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 30c ust. 6, art. 30f i art. 45 ust. 1aa ustawy PIT, określają m.in. pojęcie zagranicznej spółki kontrolowanej, zasady ustalania podstawy opodatkowania oraz okoliczności, w których przepisy dotyczące CFC nie będą miały zastosowania.

Zgodnie z omawianymi przepisami podatnicy osiągający dochody poprzez spółki CFC, będą mieli obowiązek wykazania w odrębnym zeznaniu podatkowym (PIT-CFC, CIT-CFC) dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej i opodatkowania tych dochodów 19-procentową stawką podatku dochodowego.

Obszerne wyjaśnienia dotyczące nowej regulacji dostępne są w materiale: „Zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez kontrolowaną spółkę zagraniczną (CFC)"
 

«Powrót