Euro w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

  Monitor Stabilności Strefy Euro

  Monitor Stabilności Strefy Euro

  Monitor Stabilności Strefy Euro

  Monitor stabilności strefy euro jest publikacją Biura Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, stanowiącą element prowadzonego przez Biuro monitoringu uwarunkowań przyjęcia przez Polskę euro. Celem Monitora jest ocena stabilności strefy euro, która – obok trwałego wypełnienia kryteriów konwergencji nominalnej, podjęcia działań wzmacniających potencjał polskiej gospodarki oraz opracowania, aktualizacji i realizacji Narodowego Planu Wprowadzenia Euro – stanowi jeden z filarów strategii integracji Polski ze strefą euro. W opracowaniu przedstawiane są aktualne informacje dotyczące sytuacji gospodarczej, fiskalnej i kondycji sektora finansowego w wybranych krajach strefy euro oraz omawiane są działania podejmowane na szczeblu globalnym, instytucji Unii Europejskiej oraz poszczególnych państw członkowskich UE, mające wpływ na stabilność obszaru wspólnej waluty.

  Warunki ponownego wykorzystywania informacji (link do strony wewnętrznej)

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.04.2012 Data publikacji: 07.09.2012 11:43 Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2015 08:34
  Autor: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Euro Osoba publikująca: Agnieszka Szczypińska Osoba modyfikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska
  Rejestr zmian