Paweł Cybulski - Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

  Paweł Cybulski - Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

  Paweł Cybulski - Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

  Minister na tle banneru Krajowej Administracji Skarbowej

  Urodził się 21 września 1957 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1983).

  Związany z administracją skarbową począwszy od komisarza skarbowego do dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (1995-2007).

  Wykładowca prawa podatkowego i systemów zarządzania (Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Geysztora w Pułtusku).

  Wdrożył już w 2004 roku w administracji skarbowej system samooceny CAF (Common Assessment Framework). Kierowany przez niego Urząd Skarbowy nagrodzono w konkursie organizowanym przez Szefa Służby Cywilnej na najbardziej przyjazny urząd administracji rządowej. Zainicjował i zorganizował I Konferencję Jakości Służb Skarbowych (2004).

  Prowadził kontrole dochodzeniowe oraz audyty w spółkach Grupy Kapitałowej PGE (2008-2015).

  W lutym 2016 roku powołany na stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, a od marca 2017 roku na stanowisko dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

  Żonaty, ma troje dzieci.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.04.2017 Data publikacji: 04.04.2017 15:25 Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2017 15:25
  Autor: Biuro Szefa KAS Osoba publikująca: Marcin Andrzejak Osoba modyfikująca: Marcin Andrzejak
  Rejestr zmian

  Piotr Walczak - Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

  Piotr Walczak - Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

  Piotr Walczak - Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

  Piotr Walczak - Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

  Absolwent Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu rachunkowości i zarządzania finansowego oraz problematyki przestępczości – Europejskie Podyplomowe Studium Problematyki Przestępczości.

  Od 1997 r. związany ze Służbą Celną  jako funkcjonariusz realizujący zadania z zakresu kontroli i zwalczania przestępczości. W latach 2007-2012 oraz 2014-2017 zajmował stanowiska kierownicze w Służbie Celnej: zastępcy dyrektora oraz dyrektora w izbach celnych  w Łodzi i w Kielcach. W latach 2012-2014 pełnił służbę w Ministerstwie Finansów, w roku 2012 uczestniczył w Międzynarodowej Misji UE/UNDP EUBAM w Mołdawii i na Ukrainie, gdzie był odpowiedzialny za budowę mobilnych Grup Mołdawskiej Służby Celnej.

  W 2017 r. zastępca szefa Służby Celnej oraz  koordynator ds. utworzenia Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów.

  Odznaczony srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji, Medalem za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Brązową Odznaką Zasłużony dla Służby Celnej.

  Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.03.2017 Data publikacji: 23.03.2017 14:16 Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2017 11:34
  Autor: Paulina Pawlik Osoba publikująca: Paulina Pawlik Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik