Dziennik Urzędowy Ministra

  Dziennik Urzędowy Ministra

  Dziennik Urzędowy Ministra

  Wydawanie dziennika urzędowego ministra kierującego działami administracji rządowej wynika z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2016 poz. 296).

  Od 1 stycznia 2012 r. dziennik urzędowy wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

  Zgodnie z art. 2a ust. 3 ww. ustawy dla dziennika urzędowego wydawanego w postaci elektronicznej organ wydający prowadzi odrębną stronę internetową.

  Przejdż do strony Dziennika Urzędowego Ministra Rozwoju i Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Przejdź do strony Dziennika Urzędowego Ministra Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie). - wydawany do 28 września 2016 r.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.05.2014 Data publikacji: 19.05.2014 15:24 Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2016 13:47
  Autor: Paweł Szewczyk Osoba publikująca: Paulina Pawlik Osoba modyfikująca: Paweł Szewczyk