«Powrót

Majątek Ministerstwa Finansów

Majątek Ministerstwa Finansów

Majątek Ministerstwa Finansów

Majątek Skarbu Państwa w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Ministerstwo Finansów obejmuje dobra ruchome, nieruchome oraz wartości niematerialne i prawne a także inne prawa mające wartość pieniężną, w tym m.in. aktywa finansowe.

W skład majątku wchodzą następujące składniki:

 • środki trwałe w tym: nieruchomość zabudowana Ministerstwa Finansów w Warszawie, sprzęt informatyczny, pozostałe wyposażenie biurowe oraz pojazdy mechaniczne,
   
 • wartości niematerialne i prawne,
   
 • zapasy materiałów i sortów mundurowych,
   
 • aktywa trwałe – inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) finansowane ze środków Centrali Ministerstwa Finansów, środków resortowych oraz współfinansowane ze środków wspólnotowych,
   
 • środki pieniężne na rachunkach bankowych Ministerstwa Finansów oraz w kasie.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 29.08.2012 Data publikacji: 29.08.2012 15:21 Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2017 13:02
Autor: Departament Finansów i Księgowości Osoba publikująca: Jacek Dębski Osoba modyfikująca: Jan Piwowarczyk
Rejestr zmian
«Powrót