«Powrót

Adam Niedzielski - Dyrektor Generalny

Adam Niedzielski - Dyrektor Generalny

Adam Niedzielski - Dyrektor Generalny

Dyrektor Generalny Adam Niedzielski

Urodził się 19 listopada 1973 r. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na dwóch kierunkach: ekonomia oraz metody ilościowe i systemy informacyjne (1992-1997). W 2003 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk na podstawie rozprawy „Kapitał ludzki a polityka fiskalna. System międzypokoleniowego finansowania edukacji z udziałem państwa". Ukończył również program Driving Government Performance. Leadership Strategies that Produce Results realizowany przez Harvard Kennedy School of Government & IESE Business School w 2011 r. Uczestnik licznych szkoleń i kursów z zakresu finansów publicznych, zarządzania oraz przywództwa.
 
Karierę zawodową zaczynał w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz Ministerstwa Finansów, gdzie zajmował się m.in. analizą makroekonomiczną i długiem publicznym (1996-1998). Następnie pracował naukowo w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową (w latach 1998-2004) oraz w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych (1999-2007). W latach 2002-2007 pełnił funkcję doradcy ekonomicznego w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie do jego obowiązków należały m.in. prace analityczne związane z kontrolami w zakresie wykonania budżetu państwa, a także prowadzenie i nadzór kontroli finansowych oraz wykonania zadań. Jako dyrektor Departamentu Finansów Zakładu i Departamentu Kontrolingu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zajmował się m.in. koordynacją systemu kontroli zarządczej, benchmarkingiem wewnętrznych zasobów i kosztów oraz nadzorem nad projektami finansowanymi ze środków UE (2007-2013). W okresie od 2013 r. do 2016 r. pracował jako dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji (następnie Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich) w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie odpowiadał m.in. za przygotowanie i koordynowanie wdrażania Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020, a także wprowadzanie systemu zarządzania portfelowego. Od lutego 2016 r. jako radca prezesa w ZUS odpowiadał za opracowanie strategii komunikacji Zakładu na lata 2016-2020, analizę ekonomiczną systemu ubezpieczeń społecznych oraz analizę systemu zarządzania Zakładem.
 
Ekspert z zakresu zarządzania finansami oraz zarządzania strategicznego. Autor licznych publikacji i raportów (m.in. dla OECD) na temat systemu administracji publicznej, finansów publicznych, zarządzania i kontroli zarządczej. Zna biegle język angielski.
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 23.11.2016 Data publikacji: 23.11.2016 11:25 Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2017 10:16
Autor: Paulina Pawlik Osoba publikująca: Paulina Pawlik Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót