«Powrót

Rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Minister Rozwoju i Finansów:

  • prowadzi rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
  • udostępnia  informacje umieszczone w rejestrze instytucjom: zarządzającym, pośredniczącym, wdrażającym oraz instytucji certyfikującej,
  • udostępnia informacje z rejestru - beneficjentom ale tylko w zakresie ich własnego statusu (czy znajdują się w rejestrze, czy też nie).

Informacje zawarte w rejestrze są udostępniane na podstawie pisemnego wniosku. Natomiast odpowiedź jest przekazywana podmiotowi, który zgłosił wniosek, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

Właściwy w sprawie jest Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów.

Zgłoszenia podmiotów podlegających wpisowi do rejestru dokonują właściwe instytucje, przesyłając wypełniony formularz (wzór formularza do pobrania znajduje się poniżej). Formularz jest także dostępny na platformie ePUAP.

 
Minister Rozwoju i Finansów prowadzi rejestr na  podstawie art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 j.t. z późn. zm.)
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.07.2015 Data publikacji: 13.07.2015 16:56 Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2017 10:02
Autor: Departament Instytucji Płatniczej Osoba publikująca: Agnieszka Gapińska Osoba modyfikująca: Sylwia Rokicka-Kordasiewicz
«Powrót