«Powrót

Komentarz MF do przetargu obligacji

Komentarz MF do przetargu obligacji

Komentarz MF do przetargu obligacji

Przetarg potwierdził bardzo duże zainteresowanie naszymi obligacjami zarówno ze strony inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. Zgłoszony popyt wyniósł prawie 13 mld zł, co pozwoliło sprzedać obligacje o wartości 7,2 mld zł z cenami wyższymi od rynkowych. Apetyt na nasze obligacje był tak duży, że na przetargu uzupełniającym sprzedaliśmy dodatkową pulę obligacji o wartości 1,2 mld zł, przy popycie ponad 2,5 mld zł.

Istotna była struktura obligacji, które sprzedaliśmy na dzisiejszym przetargu. Obligacji 10-letnich sprzedaliśmy bowiem łącznie 5,6 mld zł, co stanowiło 2/3 całej sprzedaży. Duży udział w sprzedaży obligacji długoterminowych pozwala wydłużać średnią zapadalność długu, a więc czynić go bardziej bezpiecznym.
 

«Powrót