«Powrót

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w sierpniu 2017 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w sierpniu 2017 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w sierpniu 2017 roku.

W sierpniu nabywcy indywidualni zakupili papiery o łącznej wartości 570 mln zł.

W sierpniu 2017 roku sprzedano obligacje:

  • 2-letnie (DOS0819) – 271,0 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0820) – 24,3 mln zł,
  • 4-letnie (COI0821) – 233,2 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0827) – 40,4 mln zł.

Największym zainteresowaniem nabywców cieszyły się obligacje 2-letnie, które przynoszą stały z góry znany zysk (48% udział w strukturze sprzedaży), następnie były to obligacje 4-letnie (z 41% udziałem w strukturze sprzedaży). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje, 10-letnie (7%) oraz 3-letnie (4%).

W sierpniu trwała również sprzedaż obligacji dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, na zakup obligacji rodzinnych, przeznaczono kwotę – blisko 1,4 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Graf przedstawiający sprzedaż standardowych obligacji oszczędnościowych w 2016 i 2017 (mln zł)

"Wyniki sprzedaży potwierdzają, że popularność obligacji oszczędnościowych wciąż rośnie. Okres wakacyjny był pod tym względem rekordowy. Łączna sprzedaż w lipcu i sierpniu wyniosła 1,1 mld zł, co było najlepszym wynikiem od wakacji 2008 r. W samym sierpniu nabywcy indywidualni zakupili obligacje oszczędnościowe o wartości 570 mln i jest to drugi najlepszy wynik w tym roku. Łączna wartość sprzedaży od początku roku przekroczyła już 4 mld zł i jest wyższa o blisko 1,2 mld zł od analogicznego okresu zeszłego roku" – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej we wrześniu 2017 roku

Typ obligacji

Szczegóły oferty

Cena sprzedaży

DOS0919

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł;

99,90 zł przy zamianie

TOZ0920

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20%. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł;

99,90 zł przy zamianie

COI0921

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł;

99,90 zł przy zamianie

EDO0927

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł;

99,90 zł przy zamianie

ROS0923

6-letnie

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł;

ROD0929

12-letnie

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł;

  1. półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
  2. stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Pobierz dane statystyczne (plik xlsx 38 KB)

«Powrót