Nie dla korupcji

Nie dla korupcji

Nie dla korupcji


Definicja korupcji
Korupcja (łac. corruptio) to, według „Słownika wyrazów obcych", zepsucie, demoralizacja, przekupstwo, łapownictwo, sprzedajność. Z kolei Bank Światowy definiuje korupcję jako nadużycie urzędu publicznego dla uzyskania prywatnych korzyści.

Korupcja oznacza żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od
osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę. Korupcja występuje najczęściej na styku sfery publicznej i prywatnej oraz w sytuacji konfliktu interesów.

W praktyce istnieje bardzo wiele form korupcji, z których najczęściej wymieniane są:

  • przekupstwo, łapownictwo;
  • wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego do celów prywatnych lub dla osobistych korzyści;
  • płatna protekcja w obsadzaniu stanowisk;
  • kupowanie zamówień, kontraktów, koncesji czy decyzji administracyjnych;
  • kupowanie decyzji pozwalających na uchylanie się przed obowiązkiem celnym, podatkowym czy wynikającym z innych przepisów;
  • świadome, niezgodne z prawem, dysponowanie środkami z budżetu państwa i majątkiem stanowiącym dobro publiczne;
  • faworyzowanie, protekcja;
  • nepotyzm, kumoterstwo.

Pliki do pobrania

Powiązane linki

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 31.08.2012 Data publikacji: 05.09.2013 10:04 Data ostatniej modyfikacji: 07.10.2016 14:12
Autor: Filip Niełaczny Osoba publikująca: Filip Niełaczny Osoba modyfikująca: Filip Niełaczny


Rejestr zmian