Nie dla korupcji

Nie dla korupcji

Nie dla korupcji


Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej

W Służbie Celnej został opracowany Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej 2010-2013+, którego celem jest ugruntowanie już istniejących oraz wprowadzenie nowych rozwiązań systemowych zapobiegających występowaniu korupcji.

Wprowadzono mechanizmy, które coraz widoczniej ograniczają zjawisko korupcji w Służbie Celnej. Głównie były to:

  • budowa motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy celnych realizujących zadania w ramach kontroli granicznych, w komórkach zwalczania przestępczości, na stanowiskach, gdzie podejmowane są decyzje o zakresie kontroli, prowadzone są kontrole przedsiębiorców, bądź wydawane decyzje w I, czy II instancji,
  • wprowadzenie losowania na stanowiska przed rozpoczęciem służby i doraźnie w trakcie służby
  • zwiększenie obsady przejść granicznych w celu realizacji zasady „wielu oczu",
  • wprowadzenie analizy ryzyka i elementu losowego doboru do kontroli,
  • realizacja działań profilaktycznych (tworzenie właściwych procedur, kształtowanie kultury organizacyjnej oraz współpraca z innymi służbami, które zmierzają do eliminowania przyczyn zachowań korupcyjnych funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej),
  • system obligatoryjnych szkoleń nowo zatrudnionych funkcjonariuszy celnych i pracowników z zakresu etyki i przeciwdziałania korupcji.

Program zawiera także rozwiązania, dzięki którym zapewniona zostanie dbałość o ograniczanie problemów, z którymi spotykają się bezpośredni odbiorcy działań Służby Celnej, tj. importerzy, przedsiębiorcy, podróżni, a które w konsekwencji mogą być przyczyną składanych propozycji korupcyjnych.

Służba Celna nie dysponuje kompetencjami organów ścigania w zakresie zwalczania zjawiska korupcji. Może posługiwać się jedynie środkami administracyjnymi. Dlatego też w Programie położono silny nacisk na profilaktykę i organizacyjne środki eliminujące możliwość występowania zachowań korupcyjnych.

Pliki do pobrania

Powiązane linki

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 31.08.2012 Data publikacji: 05.09.2013 10:04 Data ostatniej modyfikacji: 07.10.2016 14:12
Autor: Filip Niełaczny Osoba publikująca: Filip Niełaczny Osoba modyfikująca: Filip Niełaczny


Rejestr zmian