Jedno okienko rozliczeniowe

Jedno okienko rozliczeniowe

Jedno okienko rozliczeniowe

Przedsiębiorcy zajmujący się prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu kompetencji Służby Celnej (np.: obrót towarowy z zagranicą, nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, produkcja lub obrót wyrobami akcyzowymi wewnątrz kraju, organizacja gier hazardowych) będą mogli rozliczać należności celne, podatkowe i inne należności, których pobór należy do Służby Celnej, w jednym miejscu.
 
Obecnie przedsiębiorcy prowadzący działalność w wielu miejscach w kraju wpłacają należności celne i podatkowe na kilka rachunków bankowych (każda izba celna prowadzi odrębne rachunki bankowe). 
 
Obsługę rozliczeń przedsiębiorców w ramach jednego okienka rozliczeniowego przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw, skierowany 19 maja br. do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych. 
 
Zadania Służby Celnej związane z poborem ceł i podatków, uprawnień wierzyciela oraz rozliczeń finansowo-księgowych zostaną scentralizowane poprzez powierzenie ich dyrektorowi jednej izby celnej.
 
Umożliwi to szybsze i sprawniejsze rozliczanie przedsiębiorców i podatników (np. rozliczenie zabezpieczenia lub zwrot cła). Pozwoli zaoszczędzić czas przedsiębiorców niezbędny do wykonania niektórych czynności administracyjnych.
 
Dokonywanie wpłat na rachunek bankowy jednej izby celnej oraz wprowadzenie jednolitych procedur w zakresie centralizowanych zadań wpłynie również na ograniczenie możliwości powstania nieprawidłowości w zakresie obsługi przedsiębiorców.