Dla przedsiębiorców

  Dla przedsiębiorców

  Dla przedsiębiorców

  Nowe usługi Służby Celnej
   
  Przedstawiamy Państwu nowe usługi, jakie Służba Celna wprowadza z myślą o przedsiębiorcach i podróżnych. Wdrażane rozwiązania wynikają również z przyjęcia nowej strategii działania Służby Celnej na lata 2014-2020, w której na wspieranie przedsiębiorczości i podnoszenie standardu obsługi klienta położony jest szczególny nacisk, a klient sytuowany jest w centrum uwagi. Wprowadzając innowacyjne rozwiązania i kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców i podróżnych, a także usprawniając Służbę Celną, chcemy przyczyniać się do rozwoju gospodarczego naszego kraju i Unii Europejskiej zgodnie z wizją Służby Celnej:
  „Służba Celna innowacyjnie wykorzystująca wiedzę do świadczenia lepszych usług w erze cyfrowego stylu życia"
   
  mobilna aplikacja GRANICA [w ramach programu i-granica]
   
  Bezpłatna aplikacja „Granica", przygotowana na urządzenia mobilne, udostępnia informacje o aktualnej sytuacji na polskich, drogowych przejściach granicznych. Pozwala uzyskać informacje o długości kolejki, średnim czasie oczekiwania na odprawę, prognozach zmiany tego czasu w najbliższych godzinach. Daje możliwość zaplanowania i wyboru najdogodniejszego przejścia granicznego. 
   
  Aplikacja prezentuje pełną informację o czasach oczekiwania na polskich przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą z możliwością przełączania się między tymi odcinkami, a także możliwością zmiany typu pojazdu, którym podróżujemy (osobowy/ciężarowy) i kierunku podróży (przyjazd do Polski/wyjazd z Polski). Kierowca planujący przekroczenie granicy będzie miał wyliczony indywidualny czas, który pozostał do wjazdu na teren danego przejścia zarówno w kierunku wywozowym, jak i przywozowym do Polski. Wykrywa także kierunek poruszania się jej użytkownika i na tej podstawie wyświetla dane przyjazdowe lub wyjazdowe wg położenia względem granicy RP.
   
  „Granica" prezentuje również prognozę czasów oczekiwania na kolejny tydzień na podstawie danych archiwalnych zgromadzonych w serwisie www.granica.gov.pl. Dzięki synchronizacji z serwisem istnieje także możliwość wysłania użytkownikowi powiadomień i komunikatów we wszystkim możliwych do wyboru językach. Komunikaty mogą być ogólne lub dotyczyć konkretnych przejść. 
   
  Dodatkową funkcją aplikacji po jej pobraniu jest interfejs aplikacji typu „widget" dla systemu Android oraz „kafelek" dla systemu Windows Phone. Pokazuje on podróżnemu w skróconej formie aktualny czas oczekiwania na wybranych przejściach, oraz umożliwia szybkie uruchomienie pełnej aplikacji.
   
  Dzięki aplikacji „Granica" podróżni, kierowcy ciężarówek oraz przedsiębiorcy zajmujący się międzynarodowym obrotem towarowym uzyskają indywidualną informację o czasie przekroczenia granicy oraz bieżącą informację o sytuacji przed i na wybranym przejściu granicznym. Ułatwi ona również kierowcom planowanie podróży, poprzez wykorzystanie modułu prognozy czasu oczekiwania na najbliższy tydzień oraz pozwoli wybrać najdogodniejsze do przekroczenia przejście graniczne.
   
  Bezpłatna aplikacja „Granica" dostępna jest na urządzenia mobilne z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi (iOS, Android, Windows Phone) w  sklepach poszczególnych systemów (App Store, Google Play, Windows Phone Store) w 6 językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim i niemieckim.
   
  samochody osobowe – potwierdzenie zapłaty akcyzy dostępne online [w ramach programu i-cło]
   
  Od 9 grudnia 2014 r. możliwe jest uzyskanie bezpośrednio z Portalu Systemów Służby Celnej (www.e-clo.pl) elektronicznego potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo. Dokument taki, po wydrukowaniu, stanowi podstawę do rejestracji pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (bez konieczności wizyty w urzędzie celnym).
   
  Nowa usługa dostępna jest dla każdego na stronie internetowej:
   
  Na tej stronie, w zakładce „potwierdzenie zapłaty" zainteresowana osoba może w prosty sposób wygenerować plik potwierdzenia w formacie PDF, a następnie – w zależności od potrzeby – plik ten pobrać lub dodatkowo wydrukować. Wystarczy jedynie wpisać numer VIN pojazdu lub numer Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (tzw. UPO) otrzymany dla złożonej elektronicznie deklaracji AKC-U. Wydrukowane potwierdzenie stanowi podstawę do zarejestrowania samochodu osobowego na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, wyczerpując tym samym wymogi w zakresie akcyzy.
   
  Warunkiem skorzystania z nowej usługi jest dokonanie zapłaty podatku akcyzowego w pełnej kwocie wynikającej z deklaracji AKC-U.
   
  Wprowadzone rozwiązanie daje podatnikowi możliwość ograniczenia do minimum wizyt w urzędzie celnym, gdyż niezbędne do celów rejestracyjnych potwierdzenie zapłaty akcyzy będzie można wydrukować bezpośrednio ze strony internetowej. Natomiast ci z podatników, którzy złożą deklarację w formie elektronicznej będą mogli dopełnić wszelkich formalności związanych ze złożeniem deklaracji, dokonaniem przelewu oraz pobraniem potwierdzenia zapłaty akcyzy bez konieczności „wychodzenia z domu".
   
  Dotychczas potwierdzenie zapłaty akcyzy można było otrzymać wyłącznie w formie papierowej w urzędzie celnym. Po wprowadzeniu zmian nadal możliwy będzie osobisty odbiór dokumentu w urzędzie.
   
   
  ułatwienia dla producentów wyrobów akcyzowych [w ramach programu i-cło]
   
  Od 1 stycznia 2015 r. nastąpi ograniczenie kilku obowiązków administracyjnych dla producentów wyrobów akcyzowych  m.in.:
   
  - podmioty produkujące wyroby winiarskie nie będą już musiały informować naczelnika urzędu celnego o czynnościach związanych np. z kupażem, dosładzaniem i doprawianiem wyrobów winiarskich.
  Producenci win nie będą więc  już musieli wykonywać zbędnych szczegółowych czynności takich jak np. informowanie o dacie i planowanej godzinie rozpoczęcia procesu kupażu (tj. mieszania win) i innych czynnościach technicznych dotyczących procesów produkcyjnych.
   
  - właściciele browarów będą w sposób uproszczony realizować obowiązek prowadzenia ewidencji w formie Księgi kontroli przychodu i rozchodu piwa .
   
  Producenci piwa mają obowiązek prowadzenia księgi według wzoru regulowanego przepisami. Obecnie zamieszczane w niej dane dotyczą np. ilości sprzedawanego piwa z podziałem na beczki, kegi, butelki, puszki i luzem. Dla producentów są to czynności czasochłonne i pracochłonne. Od 1 stycznia 2015 r. nastąpi wyraźne ograniczenie ilości danych technicznych, ewidencjonowanych w tej księdze – np. wysyłka piwa będzie odnotowana jedynie ogółem.
   
  e-Załączniki – nowa usługa Służby Celnej [w ramach programu i-cło]

  Służba Celna wdraża możliwość załączania w formie elektronicznej dokumentów towarzyszących zgłoszeniu celnemu.

  Dotychczas, pomimo możliwości składania elektronicznych zgłoszeń celnych, zgłaszający był zobowiązany dostarczyć do urzędu dokumenty takie jak np. świadectwa fitosanitarne, świadectwa weterynaryjne, koncesje, certyfikaty zgodności - w oryginale tzn. w wersji papierowej.

  Teraz przedsiębiorcy będą mieli wybór. Będą mogli tak, jak dotychczas dostarczyć wersję papierową lub jeśli będzie to dla nich wygodniejsze, przesłać odpowiednio zeskanowany dokument drogą elektroniczną.

  Instrukcję, jak skorzystać z usługi e-załączniki mozna poznać tutaj.

  Ta możliwość dotyczy zarówno dokumentów załączanych do zgłoszenia celnego podczas jego składania, jak i tych, żądanych przez urząd w trakcie weryfikacji zgłoszeń.

  Usługa „e-Załączniki" została przetestowana w wybranych jednostkach Służby Celnej. Działania pilotażowe zostały przeprowadzone przez Izbę Celną w Białej Podlaskiej, a dodatkowo także przez wybrane oddziały celne izb celnych w Warszawie, Szczecinie i Gdyni. W pierwszej fazie pilotaż obejmował przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej do jednostek Służby Celnej realizujących procedurę obsługi standardowych zgłoszeń celnych z wykorzystaniem systemów CELINA, ECS oraz NCTS, a w kolejnej fazie został rozszerzony o procedurę uproszczoną i realizację zgłoszeń celnych w tzw. „dostawie bezpośredniej".

  Działania pilotażowe wykazały zarówno wiele korzyści z nowej usługi dla klientów Służby Celnej, jak również doświadczenia umożliwiające wdrożenie jej w skali całego kraju od  4 sierpnia 2014r.

  Dokonywanie zgłoszeń celnych z wykorzystaniem usługi „e-Załączniki" ma charakter dobrowolny dla przedsiębiorców, którzy uwzględniając własne potrzeby i korzyści np. związane z uwarunkowaniami logistyczno-organizacyjnymi mogą każdorazowo podejmować decyzję, czy skorzystanie z przedmiotowej formuły pozwoli im osiągnąć wymierną korzyść w procesie nadawania towarom przeznaczenia celnego.
   
   
  przewóz dzieci i młodzieży szybciej przez granicę [w ramach programu i-granica]
   
  Priorytetowe odprawy autobusów z dziećmi oraz możliwość rezerwacji dokładnej godziny przekroczenia granicy to nowe usługi służb granicznych realizowane za pomocą elektronicznego systemu rezerwacji odpraw eBooking BUS. 
   
  15 lipca 2014 r. służby graniczne uruchamiają nową funkcjonalność elektronicznego systemu rezerwacji odpraw eBooking BUS. Nowość polega na uruchomieniu zakładki „przewóz dzieci i młodzieży", dzięki której organizatorzy zorganizowanych przewozów autokarowych będą mogli skorzystać z możliwości zarezerwowania priorytetowo odpraw autokarów z dziećmi. Usługa dotyczy autokarów i busów przewożących ponad 70% dzieci i młodzieży do siedemnastego roku życia. Dodatkowo rodzice, przewodnicy, biura podróży lub inni organizatorzy wyjazdów uzyskają możliwość dokładnego ustalenia terminu odprawy. Służby będą przygotowane, żeby autokar z dziećmi odprawić priorytetowo. Jeżeli na konkretny termin zostanie zgłoszonych wiele pojazdów, służby skierują do ich obsługi większą liczbę funkcjonariuszy. Z systemu można pobrać i wydrukować specjalny znak graficzny, który po umieszczeniu za szybą autokaru sprawia, że jest on łatwiej identyfikowalny dla służb granicznych.
   
  System eBooking Bus, opracowany przez warmińsko-mazurską Służbę Celną umożliwia elektroniczne powiadomienie Służby Celnej, a także Straży Granicznej o planowanym przyjeździe autobusu przewożącego zorganizowane grupy turystyczne. Informacja zawierająca m.in. listę pasażerów musi dotrzeć na granicę z wyprzedzeniem. Z systemu można skorzystać na wszystkich przejściach granicznych obsługujących ruch autokarowy. 
   
  System jest dostępny na stronie internetowej www.granica.gov.pl. Działa on już drugi rok, ale stale wprowadzane są do niego nowe rozwiązania. 
   

  deregulacja zawodu agenta celnego

  Nowe zasady dokonywania wpisów na listę agentów celnych w związku z wejściem w życie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

  W związku z deregulacją zawodu agenta celnego, po wejściu w życie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych i rozporządzenia Ministra Finansów określającego sposób prowadzenia listy agentów celnych oraz tryb dokonywania wpisu na listę, wpis taki będzie można uzyskać bez konieczności uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w Ministerstwie Finansów. Dotychczas wpis na listę agentów celnych można było uzyskać wyłącznie po zdaniu egzaminu.

  W Dzienniku Ustaw z 2014 r. pod pozycją 768 została opublikowana ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (1) . Ustawa ta wprowadza deregulację w zakresie zawodu agenta celnego, której istotą jest rezygnacja z konieczności zdawania przez kandydatów na agentów celnych egzaminów przed komisją powołaną przez Ministra Finansów na rzecz wymogu posiadania kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych. Nowe przepisy wejdą w życie 10 sierpnia 2014 r.

  Artykuł 14 ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, wprowadzający zmiany w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, przewiduje, że na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:
  1)    ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  2)    posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;
  3)    nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
  4)    wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

  W przypadku osób bez doświadczenia w zawodzie agenta celnego, wymóg posiadania minimalnych wymaganych kwalifikacji jest niezbędny. Dokumentem poświadczającym kwalifikacje w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, zgodnie z ustawą, jest dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie.

  Jako alternatywę w zakresie poziomu wymaganego wykształcenia, wprowadzono możliwość wpisu na listę agentów celnych osób posiadających co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych. Przez doświadczenie w sprawach celnych należy rozumieć okres zawodowego wykonywania przed organem celnym czynności określonych przepisami prawa celnego lub okres kształcenia specjalistycznego w szkołach policealnych, przygotowującego do wykonywania takich czynności, w przypadku ukończenia go nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis.

  Dokumentem poświadczającym posiadanie odpowiednich kwalifikacji jest również decyzja o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego, wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

  Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy zostały wpisane na listę agentów celnych na podstawie art. 80 ustawy Prawo celne w brzmieniu dotychczasowym, zachowują swoje uprawnienia.

  Trwają prace zmierzające do wydania rozporządzenia Ministra Finansów, które określi sposób prowadzenia listy agentów celnych oraz tryb dokonywania wpisu na listę, a także dokumenty dołączane do wniosku o wpis, mając na uwadze zapewnienie sprawnego i jednolitego postępowania przy dokonywaniu wpisu.

  Wstępne założenia przewidują, że lista agentów celnych będzie prowadzona w formie elektronicznej przez wyznaczonego dyrektora izby celnej. Przewiduje się, że wpis na listę będzie obejmował: numer i datę wpisu, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, o ile został nadany oraz, w stosownych przypadkach, numer i datę decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego. Propozycja zakłada, że do pisemnego wniosku o wpis na listę agentów celnych zawierającego oprócz powyższych danych także oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, trzeba będzie dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych oraz aktualną informację o niekaralności.

  Do czasu wejścia w życie przygotowywanego rozporządzenia w mocy pozostają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych (Dz. U. Nr 117, poz. 1223, z późn. zm), jednakże w związku z wejściem w życie przepisów ustawy oraz prowadzonymi pracami legislacyjnymi nad nowym rozporządzeniem, nie przewiduje się przeprowadzania egzaminów na agentów celnych.

  Wpis na listę agentów celnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, będzie możliwy po wejściu w życie  rozporządzenia Ministra Finansów, które zostanie wydane na podstawie art. 14 ww. ustawy
  ___________

  (1) Pełny tekst ustawy dostępny jest na stronie internetowej:

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/768/1

   

   
  CENTRUM URZĘDOWEGO DOKONYWANIA ODPRAW - CUDO [w ramach programu i-cło]
   
  Istotą Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw jest to, że przedsiębiorcy po złożeniu zgłoszenia celnego w formie elektronicznej, będą mogli przedstawić towar do fizycznej kontroli w najdogodniejszym dla nich miejscu wchodzącym w skład tego centrum (w ramach danego/jednego urzędu celnego). Natomiast odprawa celna (przyjęcie zgłoszenia celnego) odbędzie się w wyznaczonej do tego komórce, specjalizującej się w obsłudze elektronicznych zgłoszeń celnych.
  To pozwoli zaoszczędzić czas i inne koszty związane z przedstawieniem towaru do kontroli oraz przyspieszy sama odprawę celną. Ułatwienie to dotyczy właściwości miejscowej jednego naczelnika urzędu celnego.
   
  Analogiczne ułatwienie obejmujące obszar całego kraju zostanie wdrożone dla przedsiębiorców korzystających z procedury uproszczonej (odprawa scentralizowana wewnątrz kraju). Przedsiębiorcy już mogą wnioskować o krajowe pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej. W ramach „pozwolenia krajowego" przedsiębiorca może wystąpić o nowa usługę przy realizacji procedury uproszczonej, jakim jest „odprawa scentralizowana wewnątrz kraju".
   
   
  jedno okienko rozliczeniowe [w ramach programu i-cło]
  Przedsiębiorcy zajmujący się prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu kompetencji Służby Celnej (np.: obrót towarowy z zagranicą, nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, produkcja lub obrót wyrobami akcyzowymi wewnątrz kraju, organizacja gier hazardowych) będą mogli rozliczać należności celne, podatkowe i inne należności, których pobór należy do Służby Celnej, w jednym miejscu. Obecnie przedsiębiorcy prowadzący działalność w wielu miejscach w kraju wpłacają należności celne i podatkowe na kilka rachunków bankowych (każda izba celna prowadzi odrębne rachunki bankowe). 
   
  Obsługę rozliczeń przedsiębiorców w ramach jednego okienka rozliczeniowego przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw, skierowany 19 maja br. do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych. 
   
  Zadania Służby Celnej związane z poborem ceł i podatków, uprawnień wierzyciela oraz rozliczeń finansowo-księgowych zostaną scentralizowane poprzez powierzenie ich dyrektorowi jednej izby celnej.
   
  Umożliwi to szybsze i sprawniejsze rozliczanie przedsiębiorców i podatników (np. rozliczenie zabezpieczenia lub zwrot cła). Pozwoli zaoszczędzić czas przedsiębiorców niezbędny do wykonania niektórych czynności administracyjnych.
   
  Dokonywanie wpłat na rachunek bankowy jednej izby celnej oraz wprowadzenie jednolitych procedur w zakresie centralizowanych zadań wpłynie również na ograniczenie możliwości powstania nieprawidłowości w zakresie obsługi przedsiębiorców.  
   
  ułatwienia w portach morskich [w ramach programu i-cło]
  Uwzględniając specyfikę obrotu towarowego w portach morskich, z początkiem 2014 r. Służba Celna udostępniła nową usługę dotyczącą tzw. odprawy przed przybyciem, umożliwiającą organom celnym wcześniejsze przygotowanie się do odprawy celnej towaru w oparciu o dane, dostarczone przez przedsiębiorcę w zgłoszeniu przed przedstawieniem towaru. Dostarczone w ten sposób dane będą wstępnie zweryfikowane  jeszcze przed przyjęciem zgłoszenia celnego.  Wpłynie to na przyspieszenie obsługi obrotu towarowego w portach morskich, pozwalając na zwiększenie jego płynności, redukcję kosztów, a tym samym wzrost konkurencyjności polskich portów.
  Do działań takich należą także np. rozwiązania przyjmowane w polskich portach morskich, które docelowo zapewnić mają przeprowadzanie wszystkich czynności urzędowych, niezbędnych do dopuszczenia towaru do obrotu w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej.
  Wymaga to usprawnienia obsługi i uproszczenia formalności związanych z obrotem towarowym w portach morskich, w szczególności:
  stworzenia modelu platformy komunikacyjnej między uczestnikami łańcucha dostaw a organami administracji publicznej,
  skrócenia czasu przeprowadzenia wszystkich czynności urzędowych/kontrolnych, niezbędnych do dopuszczenia towaru do obrotu w ciągu 24 godzin,
  sprawniejszej identyfikacji przez Służbę Celną towaru przywożonego z krajów trzecich przez porty morskie,
  osiągnięcie w portach morskich tych celów, wymaga od Służby Celnej podjęcia się roli koordynatora powyższych działań i udostępnienia przedsiębiorcom nowych rozwiązań. Pozwoli to na sprawną analizę ryzyka, zaplanowanie niezbędnych kontroli i skoordynowanie działań pomiędzy właściwymi inspekcjami i operatorami.
   
  Ułatwienia w przeładunkach i doładunkach [w ramach programu i-cło]
  Przedsiębiorcy będą mogli przeładowywać i doładowywać towar bez konieczności wizyty w urzędzie celnym, a także bez konieczności wnioskowania o obecność funkcjonariusza celnego przy przeładunku lub doładunku. Dotyczy to towarów wywożonych poza obszar UE oraz przewożonych w tranzycie (w ramach procedury wywozu lub tranzytu).
  Ułatwienie polega na przyznaniu przedsiębiorcy uprawnień, polegających na wyrażeniu zgody: 
  • na samodzielną zmianę zamknięć celnych (zdjęcie i nałożenie) i przeładunek towarów (w tranzycie i w wywozie), 
  • na samodzielne dokonywanie przeładunków przesyłek przewożonych bez zamknięć celnych (w tranzycie).
  Taka zgoda obejmuje również sytuacje, gdy przy objęciu towaru procedurą tranzytu albo wywozu na towar/pojazd nie zostały nałożone zamknięcia celne, natomiast są one nakładane dopiero przez dokonującego konsolidacji w miejscu uznanym. Zgoda wydawana ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem możliwości jej uchylenia albo cofnięcia. 
  Największą korzyścią dla przedsiębiorców jest oszczędność czasu i zasobów, ponieważ nie będą musieli jechać do oddziału celnego, ani wnioskować o obecność funkcjonariusza Służby Celnej, a towar będą mogli doładować lub przeładować szybciej i z wykorzystaniem własnych zasobów, sprzętu i wyposażenia w dogodnym dla przedsiębiorcy miejscu. 
  Korzystanie z tych ułatwień w miejscu uznanym wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego pozwolenia lub o zmianę dotychczasowego.
   
  dostawa bezpośrednia [w ramach programu i-cło]
  Dostawa bezpośrednia to inicjatywa umożliwiająca większą elastyczność w odprawach celnych. Jej istota sprowadza się do dostarczenia towaru bezpośrednio do odbiorcy, a nie do urzędu celnego. Stosowanie „bezpośredniej dostawy" wiąże się więc z przedstawieniem towaru w miejscu innym niż urząd celny, w celu dopełnienia formalności celnych.
  Warunkiem skorzystania z tego ułatwienia jest uznanie przez dyrektora właściwej izby celnej miejsca dostarczenia towaru, jako miejsca uznanego przez organ celny. Znacznie wzrośnie dostępność tego rozwiązania, ponieważ został rozszerzony katalog przesłanek wnioskowania o to ułatwienie, o przesłankę ważnego interesu osoby ubiegającej się o uznanie miejsca. 
  Przedsiębiorcy mogą uzyskać zgodę na korzystanie z tego ułatwienia jednorazowo lub na okres 2 lat (miejsca uznane jednorazowo lub uznane decyzją organu celnego).
  Także upoważniony odbiorca w procedurze tranzytu będzie mógł w standardzie objąć towary również procedurą dopuszczenia do obrotu w miejscu uznanym, z którego na co dzień korzysta.
   
  strefy buforowe na spiętrzenia towarowego ruchu granicznego [w ramach programu i-granica]
  W sytuacjach znaczącego wzrostu ruchu towarowego przez granicę, gdy na przejścia graniczne dziennie przyjeżdża większa niż zazwyczaj liczba samochodów ciężarowych, Służba Celna podejmuje działania niezbędne do utrzymania płynnego ruchu granicznego. Oprócz działań ukierunkowanych ściśle na przyspieszenie odpraw w oddziałach celnych granicznych (takich jak: zwiększona obsada kadrowa, system wczesnego ostrzegania o sytuacjach nadzwyczajnych pomiędzy służbami obu państw granicznych, elektroniczne zgłoszenia celne ograniczające udział funkcjonariuszy do niezbędnego minimum) Służba Celna, razem z innymi zainteresowanymi służbami mundurowymi oraz służbami podległymi wojewodom, wprowadziła nowy system pozwalający na uporządkowanie kolejki przed przejściami granicznymi - system specjalnych stref buforowych. Są one przeznaczone dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. Polegają one na regulacji ruchu w kilkukilometrowej odległości od przejść granicznych. Samochody są zatrzymywane za pomocą sygnalizacji świetlnej lub przez mobilne patrole, a przejazd do strefy bezpośredniego przekraczania granicy jest co kilka godzin uruchamiany, co eliminuje objeżdżanie części samochodów oczekujących w kolejce.
  Pozwala to na większe uporządkowanie kolejki, poprawę bezpieczeństwa ruchu i stwarza kierowcom możliwość kilkugodzinnego odpoczynku, bez zagrożenia ominięcia ich przez inne pojazdy.
  Szczegóły działania systemu i zasady jego uruchamiania są ustalane odrębnie dla każdego z przejść, w zależności od lokalnych uwarunkowań. Służba Celna, Straż Graniczna i Policja będą przekazywać na bieżąco kierowcom informacje o utworzeniu buforów. Przejścia graniczne, przed którymi w razie spiętrzeń, uruchamiane są strefy buforowe to: Kuźnica, Bobrowniki, Dorohusk, Hrebenne, Koroszczyn, Bezledy i Grzechotki.
   
   
  Przygotowywane ułatwienia:
   
  odprawa scentralizowana wewnątrz kraju [w ramach programu i-cło]
  Jednym z rozwiązań pozwalających na znaczne uelastycznienie formalności celnych związanych z obrotem towarowym z zagranicą i stworzenie dogodnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej jest tzw. odprawa scentralizowana wewnątrz kraju.
  Istotą tej odprawy jest możliwość złożenia zgłoszenia celnego w jednym urzędzie celnym (np. właściwym dla siedziby przedsiębiorcy), a przedstawienie towarów do kontroli w innym urzędzie celnym.
   
  Pomimo, że opisana instytucja uregulowana jest w przepisach unijnych od dawna, to jednak z uwagi na brak organizacyjnych (technicznych) możliwości nie była w Polsce do tej pory stosowana. W początkowym okresie przed uruchomieniem obsługi celnej w nowych systemach budowanych w ramach Programu e-Cło (tj. AIS i AES) instytucja ta będzie mogła być stosowana tylko w ramach procedury uproszczonej (procedura w miejscu i procedura zgłoszenia uproszczonego). 
   
  Korzyści dla przedsiębiorców wynikające ze stosowania odprawy scentralizowanej wewnątrz kraju polegają przede wszystkim na możliwości zarządzania odprawami celnymi z jednego miejsca (centralizacja księgowości oraz uiszczania należności celnych dotyczących wszystkich transakcji), pomimo, że towary obejmowane wnioskowaną procedurą celną faktycznie znajdować się będą w różnych miejscach na terenie całego kraju (tj. w miejscach uznanych w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej). W konsekwencji stosowanie odprawy scentralizowanej może obniżyć koszty związane z prowadzoną działalnością oraz poprawić nadzór nad prawidłowością transakcji celnych (ograniczenie ilości popełnianych błędów).
   
  Od 28 maja 2014 r. przedsiębiorcy mogą wnioskować o krajowe pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej. W ramach „pozwolenia krajowego" przedsiębiorca może wystąpić o dodatkowe ułatwienie przy realizacji procedury uproszczonej, jakim jest „odprawa scentralizowana wewnątrz kraju".
   
  Single Window w obrocie towarowym z zagranicą [w ramach programu i-cło]
  Projekt pozwala na elektroniczną wymianę informacji/danych/dokumentów pomiędzy różnymi organami administracji publicznej oraz między  administracją publiczną a przedsiębiorcami; to szansa na optymalizację i skrócenie czasu czynności urzędowych, sprawną analizę ryzyka i kontrolę ukierunkowaną na zwalczanie nadużyć i nieprawidłowości. Elektroniczne usługi zwiększają szybkość i efektywność obiegu informacji, co w dalszej perspektywie daje możliwość osiągnięcia zdecydowanej i trwałej poprawy funkcjonowania administracji publicznej, a więc państwa jako całości.
  Projekt Single Window w obrocie towarowym jest działaniem etapowym i kontynuowany będzie w ramach Strategii działania Służby Celnej na lata 2014-2020, dostarczając nowe usługi klientom w ramach Programu i-Cło. W najbliższej perspektywie, podejmowane będą działania związane z kierunkiem przywozowym i dokumentami wydawanymi na granicy, których wdrożenie oparte zostanie na obecnie funkcjonujących systemach informatycznych Służby Celnej. W szczególności wskazać należy na zbliżający się termin wdrożenia pilotażu obsługi dokumentu - Świadectwo zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw w przywozie wydawanego przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, które zaplanowane zostało na połowę kwietnia 2014 r. W nowym środowisku informatycznym Służby Celnej zostanie uruchomiona natomiast obsługa dokumentów rolnych (AGRIM i AGREX), wydawanych przez Agencję Rynku Rolnego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
  Realizacja powyższych przedsięwzięć, dołączanie do Single Window kolejnych instytucji pozwoli już w niedalekiej przyszłości na rzeczywiste wyeliminowanie dokumentów papierowych z obrotu towarowego z krajami trzecimi.
   
   
  Ułatwienia wdrożone w ostatnich latach:
   
  upowszechnienie składania zgłoszeń celnych i deklaracji akcyzowych w formie elektronicznej [w ramach programu i-cło]
  W 2013 r. 100% zgłoszeń eksportowych i ponad 99%  importowych zostało zgłoszonych on-line. 
  Ułatwienie polega na bezpapierowym obrocie dokumentami - przedsiębiorca ma możliwość wysłania deklaracji i większości dokumentów towarzyszących, bez konieczności wizyty w urzędzie celnym. 
  Rozwiązanie to prowadzi do skrócenia czasu odprawy celnej towaru, a tym samym obniżenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców i poprawy warunków wykonywania działalnosci gospodarczej.
   
  upowszechnienie stosowania uproszczonych procedur celnych [w ramach programu i-cło]
  W 2013 r. już 52% zgłoszeń celnych zostało złożonych  w procedurze uproszczonej.
  Procedura uproszczona to:
  niekompletne zgłoszenie celne (tzw. I forma procedury uproszczonej),
  uproszczone zgłoszenie celne (tzw. II forma procedury uproszczonej), 
  procedura w miejscu (tzw. III forma procedury uproszczonej). 
  Największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszy się III forma, która pozwala na objęcie towarów tą procedurą celną w miejscach uznanych, np. w siedzibie firmy. 
  Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej nakłada na jego posiadacza szereg obowiązków, ale może dawać również szereg dodatkowych uprawnień, jak np.:
  możliwość zwolnienia z obowiązku przedstawiania towarów w urzędzie celnym (procedury przywozowe),
  możliwość obejmowania towarów procedurą celną poza godzinami pracy urzędu celnego (procedury przywozowe i wywozowe), 
  możliwość przesyłania powiadomień przed przybyciem towaru do miejsca realizacji procedury uproszczonej (procedury przywozowe),
  możliwość rozliczania podatku VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej. 
   
  AEO - instytucja upoważnionego przedsiębiorcy [w ramach programu i-cło]
  AEO (Authorised Economic Operator) to szczególny rodzaj uproszczenia.  Umożliwia ona korzystanie z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa (uprawnienia do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem wymaganych danych bezpieczeństwa), ochrony i/lub uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.
  Upoważniony przedsiębiorca (AEO) jest to przedsiębiorca posiadający jedno ze świadectw AEO, o którym mowa w art. 14 a Rozporządzenia Wykonawczego do Wspólnotowego Kodeksu Celnego:
  świadectwo AEO – uproszczenia celne,
  świadectwo AEO - bezpieczeństwo i ochrona,
  świadectwo AEO – uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona.
  Status AEO może zostać udzielony przedsiębiorcom, posiadającym siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej (wyjątki określają przepisy Rozporządzenia Wykonawczego), spełniającym następujące warunki i kryteria:
  odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych,
  odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi (a gdzie zachodzi taka potrzeba ewidencjami transportowymi), który umożliwia właściwą kontrolę celną,
  udokumentowana wypłacalność,
  odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony.
  Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Unii Europejskiej oraz niektórych krajach trzecich m.in. w Japonii i USA.
  Status AEO uprawnia także do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony przedsiębiorca. Przedsiębiorca może korzystać z następujących ułatwień:
  podlega mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów,
  w przypadku wytypowania go do kontroli, przeprowadzana jest ona w sposób priorytetowy,
  uprawnienia do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
  uprawnienia do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa,
  możliwości wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.
  W Polsce do końca 2013 r. wydanych zostało 712 świadectw AEO i Polska jest jednym z liderów w UE w tym obszarze (zajmujemy 5 miejsce w UE pod względem liczby wydanych świadectw po Niemczech, Holandii, Włoszech, i Francji).
  W przypadku złożenia przez upoważnionego przedsiębiorcę wniosku o stosowanie uproszczeń, wymienionych w Rozporządzeniu Wykonawczym, organy celne nie badają ponownie tych warunków, które już były badane przy przyznawaniu świadectwa AEO. 
   
  SASP [w ramach programu i-cło]
  Jest to pojedyncze pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej – przedsiębiorca może uzyskać pozwolenie w jednym państwie członkowskim na wszystkie operacje przywozu i wywozu towaru w ramach UE. Umożliwia to centralizację księgowości oraz płatności należności celnych tytułem wszystkich transakcji w ramach państwa członkowskiego wydającego pozwolenie, choć kontrola i zwolnienie towarów nastąpi w innym kraju członkowskim.
   
  Fast Way [w ramach programu i-granica]
  Odprawa wjeżdżających do kraju pustych samochodów ciężarowych, które w obrębie przejścia granicznego poruszają się wydzielonym pasem, innym niż pozostałe (załadowane towarem) samochody czekające na odprawę graniczną. Kontrola celna, oparta całkowicie na zasadach analizy ryzyka, ograniczona jest do niezbędnego minimum.
   
  upoważniony nadawca TIR [w ramach programu i-cło]
  Upoważniony nadawca TIR umożliwia przewoźnikom samodzielne otwieranie operacji TIR i kompleksową obsługę karnetów TIR u upoważnionego nadawcy oraz zredukowanie formalności celnych do minimum. Rozwiązanie zwiększa swobodę działania przedsiębiorców w zakresie logistyki, co usprawnia przewozy towarów przez granicę.
   
  e-Booking Bus [w ramach programu i-granica]
  Możliwość elektronicznej rezerwacji odprawy autokarów i busów poprzez rezerwację on-line czasu odprawy oraz wdrożenie procedur skracające czas oczekiwania na przekroczenie granicy przez autokary turystyczne polegających na elastycznych kontrolach celnych wynikających z analizy ryzyka. Warunkiem skorzystania z ułatwienia jest rejestracja firmy w systemie eBooking na stronie internetowej www.granica.gov.pl/ebooking oraz poprawne przesłanie zgłoszenia przekroczenia granicy wraz z listą pasażerów. Ułatwienie przeznaczone jest dla touroperatorów, jednak na przyspieszeniu odpraw korzystają również podróżni.
   
  infoSC [w ramach programu i-cło]
  Centrum Informacji Służby Celnej (infoSC) – scentralizowana informacja telefoniczna i mailowa dotycząca obowiązków wynikających z wspólnotowych i krajowych przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych przez Służbę Celną, w szczególności:
  informacje na temat przepisów celnych oraz przepisów odrębnych związanych z obrotem towarowym,
  informacje w zakresie przepisów dotyczących kontroli podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,
  informacje o zasadach kontroli gier hazardowych. 
  Informacje telefoniczne udzielane są w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim.
   
  serwis internetowy granica.gov.pl [w ramach programu i-granica]
  Serwis oferuje kompleksową informację dla podróżnych, którzy przekraczają granicę (m.in. dotyczącą czasu oczekiwania na granicach) i dostęp do nowatorskich e-usług Służby Celnej (m.in. e-zwrot VAT, e-booking BUS). Z serwisem można darmowo połączyć się dzięki zainstalowanym na przejściach granicznych hot spotom. Strona dostępna jest w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, także w wersji na urządzenia mobilne.
   
  system sczytywania tablic [w ramach programu i-granica]
  System, który poprzez zautomatyzowaną informację o pojazdach przyspiesza odprawy graniczne. Celnik nie musi ręcznie wprowadzać danych pojazdu przekraczającego granicę. Dzięki temu może od razu przejść do innych czynności związanych z odprawą graniczną.
   
  aplikacja sprawdź banderole [w ramach programu i-cło]
  Ministerstwo Finansów i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych udostępniły System Informacji o Banderolach Akcyzowych (SIBA) na stronie www.banderolaakcyzowa.pl.
  Każdy obywatel, który kupuje wyrób akcyzowy (alkohol, tytoń, papierosy), może sprawdzić znak skarbowy akcyzy (banderolę) naklejony na opakowaniu wyrobu. A co za tym idzie, skontroluje, czy banderola jest autentyczna i czy została umieszczona na właściwym produkcie.
  SIBA jest również dostępny przez telefony komórkowe posiadające dostęp do Internetu.
  W system można wpisać serię i rok wytworzenia sprawdzanej banderoli oraz jej indywidualny numer. Uzyska się odpowiedź, czy dana banderola akcyzowa jest prawidłowa, czy też nie. W wypadku otrzymania informacji negatywnej, można podejrzewać, że mamy do czynienia z banderolą, która nie jest autentyczna, jest przeterminowana lub została przeklejona na inny wyrób.
   
  zmniejszanie kontroli zgłoszeń celnych [w ramach programu i-granica]
  Służba Celna systematycznie obniża odsetek kontroli zgłoszeń celnych (z 16,5 % w 2008 r. do 2,2 % w 2012 r.). Jednocześnie utrzymuje poziom wykrywania nieprawidłowości, dzięki odpowiedniej analizie ryzyka. Mniejsza liczba kontroli skraca czas obsługi zgłoszenia i przyspiesza obrót towarowy. Wyposażenie wszystkich, towarowych przejść granicznych w nowoczesne urządzenia skanujące RTG również przyspiesza kontrolę graniczną (skracają ją z kilku godzin do kilku-kilkunastu minut). Skanery są bezpieczne dla kierowców, obsługi urządzeń oraz przewożonych towarów. Wyposażenia grup mobilnych w bezprzewodowy dostęp do wszystkich baz danych, do których Służba Celna ma dostęp, skraca czas kontroli drogowych.
   
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.01.2014 Data publikacji: 08.01.2014 14:55 Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2014 12:59
  Autor: Filip Niełaczny Osoba publikująca: Filip Niełaczny Osoba modyfikująca: Filip Niełaczny