Wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

  Wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

  Wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 unijnego kodeksu celnego, gwarantem może być osoba trzecia, mająca siedzibę na obszarze celnym Unii, zatwierdzona przez organy celne  wymagające zabezpieczenia oraz instytucja kredytowa, finansowa lub ubezpieczeniowa akredytowana w Unii zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi. W myśl znowelizowanego ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1228) art. 52 ust. 1 ustawy - Prawo celne „gwaranem zatwierdzonym przez organy celne, o którym mowa w art. 94 ust. 1 unijnego kodeksu celnego, jest osoba wpisana do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych". Wpis do wykazu następuje w drodze decyzji Ministra Finansów, po uzyskaniu informacji o wnioskodawcy udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Minister Finansów udostępnia i aktualizuje wykaz gwarantów do celów informacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów.

  Wg stanu na dzień 23 grudnia 2016 r. do wykazu gwarantów zostało wpisanych: 231 banków i instytucji kredytowych (część I wykazu), z czego 11 gwarantów zostało wykreślonych oraz 21 zakładów ubezpieczeń (część II wykazu), z czego 2 gwarantów zostało wykreślonych.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.02.2016 Data publikacji: 03.02.2016 09:19 Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2017 14:04
  Autor: Jerzy Maj Osoba publikująca: Jerzy Maj Osoba modyfikująca: Magdalena Sadura