Zastępca Szefa Służby Celnej

  Zastępca Szefa Służby Celnej

  Zastępca Szefa Służby Celnej

  Grzegorz Smogorzewski
  nadinsp. Sławomir Pichor
   
  Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Transportu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, podyplomowych studiów handlu zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów kontroli, nadzoru i audytu w administracji publicznej Uniwersytetu Warszawskiego. 
   
  Od grudnia 1991 r. związany z administracją celną,  a następnie Służbą Celną. Pracę w jednostkach organizacyjnych administracji celnej rozpoczął w Urzędzie Celnym w Warszawie, gdzie wykonywał obowiązki służbowe na stanowiskach kontrolerskich. Od stycznia 1994 r. pracował w Głównym Urzędzie Ceł (GUC).  W latach 1997-2002 był  Dyrektorem Departamentu Kontroli Wewnętrznej GUC. W marcu 2002 r. został Pełnomocnikiem  Prezesa GUC ds. przekształceń organizacyjnych Urzędu Celnego w Warszawie, a w maju 2002 roku został powołany przez Ministra Finansów na stanowisko Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. Z dniem 01 sierpnia 2004 r. Minister Finansów zlecił mu pełnienie obowiązków Zastępcy Szefa Służby Celnej, które wykonywał jednocześnie z obowiązkami Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do marca 2006 r. Obowiązki na stanowisku Dyrektora Izby Celnej w Warszawie pełnił do końca 2007 roku.
   
  Od stycznia 2008 roku do końca sierpnia 2014 roku pracował w Misji Doradczej Unii Europejskiej na granicy Mołdawii i Ukrainy (EUBAM) na stanowiskach:  Szefa Operacyjnego i Zastępcy Szefa Misji. W okresie od grudnia 2013 roku do marca 2014 roku pełnił obowiązki Szefa Misji EUBAM. 
   
  Z dniem 01 września 2014 roku, na wniosek Szefa Służby Celnej, został powołany przez Ministra Finansów na stanowisko Zastępcy Szefa Służby Celnej. 
   
  We wrześniu 2010 roku mianowany na stopień nadinspektora celnego w korpusie generałów.
   

  Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem „Za zasługi  dla Policji".

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.09.2012 Data publikacji: 10.09.2012 11:23 Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2014 15:42
  Autor: Jolanta Jarmul-Mikołajczyk Osoba publikująca: Jolanta Jarmul-Mikołajczyk Osoba modyfikująca: Filip Niełaczny
  Rejestr zmian