Struktura organizacyjna Służby Celnej

  Struktura organizacyjna Służby Celnej

  Struktura organizacyjna Służby Celnej

  Organizację Służby Celnej określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.).W myśl art. 9 ustawy organami Służby Celnej są:

  1) minister właściwy do spraw finansów publicznych;

  2) Szef Służby Celnej;

  3) dyrektorzy izb celnych;

  4) naczelnicy urzędów celnych.

  Minister finansów koordynuje i współdziała w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań Służby Celnej.

  Szef Służby Celnej podlega ministrowi finansów. Wykonuje zadania przy pomocy:

  1) naczelników urzędów celnych;

  2) dyrektorów izb celnych;

  3) komórek organizacyjnych w urzędzie obsługującym ministra.

  Zewnętrzna struktura organizacyjna Służby Celnej została określona  w zarządzeniu Nr 28 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca  2013 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 19). Obejmuje ona izby celne oraz urzędy celne wraz z oddziałami celnymi.

  Na dzień 1 lipca 2013 r. struktura organizacyjna Służby Celnej przedstawia się następująco:

  • 16 izb celnych,
  • 46 urzędów celnych,
  • 151 oddziałów celnych, w tym 51 obsługujących przejścia graniczne.

   

  Struktura organizacyjna Służby Celnej - stan na dzień 1.07.2013 r.

  Lp.

  Izba Celna

  Urzędy celne

  Oddziały celne

  Ogółem

  Nadzoru-
  jące OC graniczne

  Ogółem

  w tym graniczne, obsługujące ruch kolejowy, drogowy, morski i lotniczy

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  Biała Podlaska

  3

  3

  17

  11 (5 kolejowe, 5 drogowe, 1 drogowo-kolejowe)

  2.

  Białystok

  3

  1

  9

  5 (2 kolejowe, 3 drogowe)

  3.

  Gdynia

  3

  2

  14

  7 (1 lotnicze, 6 morskich)

  4.

  Katowice

  4

  1

  11

  1 (lotnicze)

  5.

  Kielce

  1

  0

  3

  0

  6.

  Kraków

  3

  1

  7

  1 (lotnicze)

  7.

  Łódź

  3

  1

  6

  1 (lotnicze)

  8.

  Olsztyn

  2

  2

  11

  7 (2 kolejowe, 4 drogowe, 1 morskie)

  9.

  Opole

  1

  0

  3

  0

  10.

  Poznań

  4

  1

  9

  1 (lotnicze)

  11.

  Przemyśl

  3

  3

  13

  6 (2 kolejowe, 2 drogowe, 1 drogowo-kolejowe,
  1 lotnicze)

  12.

  Rzepin

  2

  0

  4

  0

  13.

  Szczecin

  2

  2

  9

  4 (3 morskie, 1 lotnicze)

  14.

  Toruń

  2

  0

  5

  0

  15.

  Warszawa

  7

  1

  22

  5 (lotnicze)

  16.

  Wrocław

  3

  1

  8

  2 (lotnicze)

   

  Razem

  46

  19

  154

  51(11 kolejowe, 14 drogowe, 2 drogowo-kolejowe, 14 lotnicze, 10 morskie)


  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.09.2012 Data publikacji: 19.09.2012 15:21 Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2013 09:42
  Autor: Filip Niełaczny Osoba publikująca: Filip Niełaczny Osoba modyfikująca: Jolanta Jarmul-Mikołajczyk
  Rejestr zmian