Inauguracja projektu pomocowego dla Służby Celnej

Inauguracja projektu pomocowego dla Służby Celnej

Inauguracja projektu pomocowego dla Służby Celnej

Zebranych przywitał Dyrektor Departamentu Służby Celnej insp. Piotr Danie / fot.: Służba Celna
Obrady konferencji / fot.: Służba Celna
Wystąpienie Zastępcy Dyrektora Departamentu Służby Celnej mł. insp. Cecylii Zarębskiej / fot.: Służba Celna
Uczestnicy konferencji zapoznali się również z sukcesami Służby Celnej / fot.: Służba Celna


27 kwietnia 2015 r. w gmachu Ministerstwa Finansów odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych Służby Celnej w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowanymi grupami przestępczymi".

Projekt onaczony numerem 6/NMF PL15/14) jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu PL 15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych".

W konferencji udział wzięli: Grzegorz Polak, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jako przedstawiciel Operatora Programu PL 15, Mariusz Kasprzyk, Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich (COPE), Tomasz Dyląg, Kierownik Zespołu NMF Centrum Obsługi Projektów Europejskich, koordynatorzy do spraw realizacji programów pomocowych w izbach celnych oraz przedstawiciele departamentów Ministerstwa Finansów, współpracujących z Departamentem Służby Celnej.

Zebranych przywitał Dyrektor Departamentu Służby Celnej insp. Piotr Daniel, który przedstawił cele i zakres działań objętych projektem.

Merytoryczną część konferencji rozpoczęło wystąpienie Zastępcy Dyrektora Departamentu Służby Celnej mł. insp. Cecylii Zarębskiej, która przybliżyła zgromadzonym istotę Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w tym cele, obszary wsparcia, odbiorców oraz wysokości środków finansowych przekazanych przez darczyńcę. Dyrektor Zarębska omówiła również założenia, cele oraz sposób realizacji projektu. Goście zapoznali się ze szczegółową tematyką szkoleń, będących przedmiotem projektu oraz planowanymi działaniami, promujacymi projekt.

Kolejny prelegent, mł. asp. Marcin Kopisz, przedstawiciel Wydziału Zagranicznych Środków Pomocowych w Departamencie Służby Celnej zaprezentował projekty, które zostały już zrealizowane ze środków pochodzących z poprzednich edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego, tj. lat 2004-2009.  Przedstawił zebranym zarówno szeroki zakres przedsięwzięć, które zostały sfinansowane ze środków funduszy norweskich, jak i kwoty, które zostały na nie przeznaczone. Zaprezentował ponadto krótki film dokumentujący realizację największego projektu finansowanego ze środków funduszy norweskich, dotyczącego budowy Urzędu Celnego oraz Oddziału Celnego wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz rozbudową budynku Izby Celnej w Białej Podlaskiej.

Uczestnicy konferencji zapoznali się również z sukcesami Służby Celnej, osiągniętymi dzięki projektom zrealizowanym w ramach perspektywy Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004 – 2009. Prelegentami w tej części konferencji byli: podkom. Mariusz Demski z Izby Celnej w Białymstoku oraz kom. Tomasz Kowalczyk z Izby Celnej
w Białej Podlaskiej.

Konferencja rozpoczęła cykl spotkań promojuących projekt.