Konferencja „Ułatwienia dla biznesu 2013+”

Konferencja „Ułatwienia dla biznesu 2013+”

Konferencja „Ułatwienia dla biznesu 2013+”

fot.: Służba Celna
fot.: Służba Celna
fot.: Służba Celna
fot.: Służba Celna
fot.: Służba Celna


12 listopada 2012r. w siedzibie Wyższej Szkoły Cła i Logistyki odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Finansów Konferencja „Ułatwienia dla Biznesu 2013+", w której uczestniczyło ponad 300 przedstawicieli firm oraz instytucji współpracujących ze Służbą Celną. Wśród uczestników konferencji poza przedstawicielami biznesu znaleźli się także przedstawiciele: Rady Konsultacyjnej Służby Celnej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Agencji Rynku Rolnego, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Gospodarki a także Koordynatorzy AEO, Procedur Uproszczonych i SASP, funkcjonariusze celni i pracownicy izb celnych oraz Ministerstwa Finansów.

Konferencja skierowana była zarówno do firm, które stosują już ułatwienia celne jak i tych, które rozważają dopiero możliwość przystąpienia do programu AEO.

Konferencję otworzyły dwa niezwykle ważne wydarzenia jakimi było:

o  podpisanie przez Szefa Służby Celnej Pana Jacka Kapicę porozumienia o współpracy Służby Celnej i Forum Przewoźników Ekspresowych w zakresie wymiany informacji i szkoleń dotyczących obrotu towarów dokonywanych w formie przesyłek kurierskich oraz

o  uroczyste wręczenie świadectw AEO firmom AIR CARGO POLAND oraz PANTOS LOGISTICS, które niedawno dołączyły do grona wiarygodnych partnerów administracji celnej.

W trakcie Konferencji szczegółowo zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące m.in.: nowych kierunków działań Służby Celnej, planowanych zmian w przepisach wspólnotowych, Single Window, systemów ECS i CELINA oraz ułatwień i „dobrych praktyk" przewidzianych dla upoważnionych przedsiębiorców AEO a także programów wzajemnego uznawania świadectw AEO. Prelegenci w swoich wystąpieniach odpowiadali na pytania zgłoszone przed konferencją przez przedsiębiorców.

W ramach konferencji przy "stoliku tematycznym" przedstawiciele Ministerstwa Finansów prezentowali również nową witrynę prokliencką.

Należy podkreślić, iż takie spotkania ze środowiskiem biznesowym to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, informacji a także nawiązania dialogu ze środowiskiem biznesowym.

 

 

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 14.11.2012 Data publikacji: 14.11.2012 13:57 Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2014 12:26
Autor: Jolanta Jarmul-Mikołajczyk Osoba publikująca: Jolanta Jarmul-Mikołajczyk Osoba modyfikująca: Filip Niełaczny
Rejestr zmian