Konferencja Służba Celna dla Biznesu 2015+

Konferencja Służba Celna dla Biznesu 2015+

Konferencja Służba Celna dla Biznesu 2015+

W dniu 30 listopada br. Służba Celna organizuje kolejną konferencję z cyklu – „Służba Celna dla Biznesu 2015+", której głównymi tematami tym razem będą
- zmiany w przepisach celnych, jakie nastąpią w 2016 r. - Unijny Kodeks Celny,  nowe prawodawstwo celne Unii Europejskiej po 1 maja 2016 r. (cz. I) 
- handel z Rosją - przepisy, praktyka, wyzwania (cz. II) 
 
Oprócz pakietu bieżących informacji w zakresie powyższej tematyki, konferencja jak zwykle będzie stanowiła doskonałą okazję do dyskusji, wymiany opinii i stanowisk. 
 
Konferencja odbędzie się w gmachu głównym Ministerstwa Finansów w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 12, w godzinach 10.00 - 16.20, w sali nr. 4440 A i B. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9.00. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszę o potwierdzenie swego udziału do dnia 20 listopada br. przesyłając stosowną wiadomość na skrzynkę e-mail: Krzysztof.janicki@mf.gov.pl, z podaniem imienia i nazwiska osoby, która weźmie udział w konferencji, jej stanowiskiem oraz nazwą firmy i adresem. Związane to jest z wymogami bezpieczeństwa regulującymi wstęp gości do gmachu Ministerstwa Finansów. 
 
Informujemy jednocześnie, że każdy z podmiotów zainteresowanych ww. tematyką będzie mógł zgłosić od udziału w konferencji tylko jednego przedstawiciela. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o wciągnięciu na listę uczestników będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 
Jednocześnie informujemy, że konferencja będzie transmitowana „on line" za pośrednictwem internetu. Szczegóły dotyczące transmisji będą udostępnione na witrynie Ministerstwa Finansów przed konferencją - http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna
 
Przyjęcie zgłoszenia będzie każdorazowo potwierdzane przez organizatorów konferencji. 
 
Wszelkie pytania w sprawie konferencji proszę kierować bezpośrednio do Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów do następujących osób :
 
- Krzysztof Janicki, e-mail : krzysztof.janicki@mf.gov.pl;  tel. 22 694-56- 84, 
- Katarzyna Gruszewska, e-mail: katarzyna.gruszewska@mf.gov.pl ,  tel. 22 694- 33- 63.
 
Konferencja bedzie transmitowana pod adresem: