Służba Celna na konferencji nt. uzależnienia od hazardu

Służba Celna na konferencji nt. uzależnienia od hazardu

Służba Celna na konferencji nt. uzależnienia od hazardu

konferencja „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne
konferencja „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne
podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Szef Służby Celnej nadinsp. Jacek Kapica udziela wywiadu
konferencja „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Szef Służby Celnej nadinsp. Jacek Kapica oraz eksperci Służby Celnej wzięli udział w II Międzynarodowej Konferencji „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne", która odbyła się 25-26 listopada w Warszawie.
 
Minister Jacek Kapica wziął udział w konferencji prasowej poprzedzającej obrady, a następnie otworzył konferencję. J.Kapica podkreślił, że problem uzależnienia od hazardu dotyczy nie tylko dorosłych, ale także nastolatków. Zagrożeniem dla nieletnich są zwłaszcza gry na automatach oraz hazard internetowy z powodu łatwiejszej od innych gier dostępności. Właśnie z uwagi na zagrożenia, w interesie państwa jest kontrola, monitorowanie i regulowanie rynku gier hazardowych. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa zawierają regulacje mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom, takie jak np. ograniczenie uczestnictwa w grach hazardowych dla osób pełnoletnich oraz zakaz reklamy i promocji hazardu.   
 
Służba Celna koncentruje się przede wszystkim na zwalczaniu tych nielegalnych gier, które najbardziej uzależniają oraz chroni najsłabszych (dzieci i młodzież) przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą nielegalny hazard. Gry na automatach oraz on-line bardzo silnie uzależniają i porównywane są do najcięższych uzależnień od narkotyków.
W 2009 r. (przed uchwaleniem ustawy o grach hazardowych) na naszych ulicach funkcjonowało 50 tys. automatów do gry. Dziś jest ich ok. 20 tys. To o 60% mniej. Około 1/3 z tych automatów działa na podstawie jeszcze obowiązujących pozwoleń. Ostatnie pozwolenia wygasną z końcem 2015 r. Pozostałe maszyny to automaty nielegalne. Służba Celna z determinacją eliminuje nielegalne automaty z rynku. W magazynach celnych jest ich już ok. 20 tys.   
W roku  2013 Służba Celna zatrzymała prawie 6 tys. szt. automatów, na których były urządzane nielegalne gry hazardowe, a w roku bieżącym już ok. 10 tys. szt. Część organizatorów nielegalnych gier pozywa organy Służby Celnej o odszkodowania za zatrzymanie maszyn, jednak przegrywają oni wszystkie dotychczasowe procesy. Sądy w uzasadnieniach wyroków potwierdzają obowiązek stosowania przez Służbę Celną aktualnie obowiązującej ustawy o grach hazardowych. Potwierdził to także Sąd Najwyższy.
 
W przypadku gier hazardowych w Internecie Służba Celna przede wszystkim przestrzega przed ryzykiem z tym związanym oraz prowadzi postepowania wobec podmiotów pośredniczących w organizacji takich gier. Służba Celna zidentyfikowała ponad 1000 domen na których były oferowane gry internetowe z naruszeniem prawa. W 230 przypadkach hostingodawcy już usunęli z nich niedozwolone treści lub uniemożliwili dostęp do zagranicznych serwisów hazardowych.
 
Służba Celna włącza się również  w działania prewencyjne. W 2013 r. przeprowadziła ogólnopolską kampanię plakatowa ostrzegająca przed uzależnieniem od hazardu szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce, a w grudniu br. planuje wspólną z Episkopatem Polski kampanię "nie daj się uzależnić od hazardu".
 
W interesie społecznym leży również współdziałanie organów państwa z podmiotami zajmującymi się przeciwdziałaniem uzależnieniom od hazardu. Temu celowi służy także powołany na mocy ustawy o grach hazardowych Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. W roku ubiegłym na ten cel została przekazana kwota ponad 21 mln zł. W ubiegłym roku fundusz sfinansował leczenie 9,5 tys. osób.
 
Konferencja została zorganizowana przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae".
 
Poniżej materiały z konferencji do pobrania:

Pliki do pobrania