Transformacja i rozwój Administracji Podatkowej

  Transformacja i rozwój Administracji Podatkowej

  Transformacja i rozwój Administracji Podatkowej


  USTAWA O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

  SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA
  Wsparcie i ochrona uczciwych podatników, szybka i wiarygodna informacja podatkowa oraz aktywniejsze zwalczanie przestępstw podatkowych – to główne cele zmian wprowadzanych przez polską Administrację Podatkową. Wdrażanie nowych lub usprawnianie istniejących rozwiązań służących obsłudze podatników to jeden z priorytetów polskiego rządu.

  JEDNOLITE ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS NAWIĄZYWANIA KONTAKTU Z PODATNIKIEM
  Urzędy skarbowe będą stosować jednolite zasady postępowania podczas nawiązywania kontaktu z podatnikiem. W sytuacjach, kiedy nie zachodzi bezwzględna konieczność wysłania pisemnego wezwania, pracownicy urzędów będą starali się skontaktować telefonicznie, aby załatwić sprawę.

  KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA
  Analiza funkcjonowania Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) zainicjowała zmiany w jej strukturze organizacyjnej i funkcjonowaniu. Zmiany te mają zapewnić optymalne wsparcie podatników. KIP stanie się ogólnokrajowym punktem informacji podatkowej, głównym centrum informacji podatkowej dla podatników i pracowników administracji podatkowej. Wzmocnienie KIP przyspieszy również wydawanie interpretacji indywidualnych.

  NOWY MODEL OBSŁUGI PODATNIKÓW
  Zmiana podejścia do podatnika jako klienta administracji podatkowej, jego wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej i ograniczanie działań wobec podatników prawidłowo wypełniających obowiązki podatkowe - to główne wątki spotkania przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Finansów z szefami największych organizacji samorządu gospodarczego w Polsce.

  PROGRAM e-PODATKI
  Program e-Podatki jest zbiorem działań zmierzających do przeprowadzenia transformacji polskiej administracji podatkowej. Są to działania organizacyjne, legislacyjne i informatyczne mające na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. W ramach Programu realizowane są przez Ministerstwo Finansów trzy projekty:
  e-Deklaracje 2, e-Rejestracja i e-Podatki.
  Więcej informacji znajduje się na dedykowanej stronie internetowej Programu ePodatki (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).