O Ministerstwie

  O Ministerstwie

  O Ministerstwie

  Ministerstwo Finansów (MF) jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego ds. budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych.

  Jednym z podstawowych zadań MF jest opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa. Ponadto ministerstwo zajmuje się systemem finansowania samorządu terytorialnego, sfery budżetowej i bezpieczeństwa państwa oraz zarządza długiem publicznym.

  MF odpowiada również za realizację dochodów i wydatków budżetu państwa, m.in. dochodów z podatków, a także za współpracę finansową, kredytową i płatniczą z zagranicą oraz realizację przepisów dotyczących ceł i kontrolę skarbową.

  MF wykonuje zadania dotyczące funkcjonowania rynku finansowego, w tym banków, zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych oraz dotyczące obrotu papierami wartościowymi. Ponadto inicjuje politykę rządu odnośnie rynku papierów wartościowych.
   

  Utworzenie MF

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Finansów (Dz. U. Nr 91, poz. 1020) - plik pdf 16 KB.


  Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r., poz. 392 oraz z 2015 r., poz. 1064)

  Statut MF

  Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (plik pdf 240 KB)

  Zarządzenie Nr 165 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (plik pdf 244 KB)

  Zarządzenie Nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (plik pdf 462 KB)

  Zarządzenie Nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów - archiwalne - (plik pdf 485 KB)

  Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów - archiwalne - (plik pdf 99,0 KB)

  Zarządzenie Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów - archiwalne - (M.P. z 2012 r., poz. 382) (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.07.2012 Data publikacji: 17.07.2012 13:54 Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2017 12:19
  Autor: Biuro Ministra Osoba publikująca: Szymon Gawracz Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
  Rejestr zmian