Służba Celna jednym z liderów w walce z korupcją

Służba Celna jednym z liderów w walce z korupcją

Służba Celna jednym z liderów w walce z korupcją

fot.:Służba Celna
fot.:Służba Celna
fot.:Służba Celna
fot.:Służba Celna
Plakat antykorupcyjny Służby Celnej

10 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się  III Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna „Europa bez korupcji",  poświęcona problematyce zwalczania i przeciwdziałania korupcji. Konferencję zorganizowało Centralne Biuro Antykorupcyjne, zaś jednym ze współorganizatorów była Służba Celna.

Konferencja została zorganizowana z okazji  obchodzonego 9 grudnia Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w październiku 2003 roku. Upamiętnia ratyfikację przez państwa-strony Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji w grudniu 2003 roku w Meridzie w Meksyku.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele polskich instytucji i organizacji, które zajmują się zwalczaniem i zapobieganiem korupcji, a także eksperci z Niemiec, Czech, Mołdawii i Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz reprezentanci europejskich instytucji walczących z tą patologią. Służbę Celną reprezentował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej Jacek Kapica.

Po krótkiej części plenarnej, uczestnicy konferencji kontynuowali obrady w dwóch następujących panelach:

1.Wewnętrzne polityki antykorupcyjne służb krajowych i europejskich.

2.Korupcja a rozwój społeczno-ekonomiczny, w tym doświadczenia i wnioski na przyszłość z   antykoropucyjnych działań międzynarodowych instytucji finansowych.

Walka z korupcją jest jednym z priorytetów międzynarodowej polityki karnej. Wymagania stawiane przez instytucje unijne, przyczyniły się w dużym stopniu do stworzenia w Polsce skutecznych narzędzi i  sprawnych instytucji wyspecjalizowanych w zwalczaniu korupcji.

Służba Celna, jako instytucja odpowiedzialna społecznie, od lat aktywnie włącza się w rozwiązywanie problemów związanych z korupcją oraz podejmuje działania mające na celu upowszechnianie problematyki przeciwdziałania korupcji i jest jednym z liderów w tym obszarze.

W działaniach tych szczególnie istotne jest  umacnianie antykorupcyjnych postaw etycznych funkcjonariuszy celnych i pracowników cywilnych Służby Celnej.

W celu osiągnięcia zamierzonych  celów  Służba Celna wdrożyła  „Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej na lata 2010-2013+", który polega m.in. na:

-    budowie motywacyjnego systemu uposażeń,

-    wprowadzeniu losowania na stanowiska przed rozpoczęciem służby i doraźnie 

     w trakcie służby

-    zwiększeniu obsady przejść granicznych w celu realizacji zasady „wielu oczu",

-    wprowadzeniu analizy ryzyka i elementu losowego doboru podmiotów do  

     kontroli,

-    realizacji działań profilaktycznych (tworzenie właściwych procedur, 

     kształtowanie    kultury organizacyjnej oraz współpraca z innymi służbami,    

     które  zmierzają do eliminowania przyczyn zachowań korupcyjnych),

 

-   systemie szkoleń m.in. dla nowo zatrudnionych funkcjonariuszy celnych i   
     pracowników z zakresu etyki i przeciwdziałania korupcji,

-   promocji i umacnianiu postaw etycznych.


Warto podkreślić, że Służba Celna dobrze radzi sobie ze zwalczaniem korupcji. Starania zmierzające do przeciwdziałania powstawaniu zjawisk korupcyjnych w jej szeregach oraz  działania o charakterze profilaktycznym, prowadzone intensywnie w ostatnich latach przyniosły już wymierne efekty. W ciągu 4 –5  lat liczba zatrzymanych za korupcję funkcjonariuszy celnych, tj. osób, którym stawiano zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej, zmniejszyła się ponad dziesięciokrotnie.

Służba Celna prowadzi także akcję promocyjną, w ramach której m.in.  w urzędach i oddziałach celnych oraz na przejściach granicznych są  eksponowane plakaty antykorupcyjne, został ogłoszony konkurs na hasło antykorupcyjne, a także jest emitowany przez telewizję publiczną specjalnie opracowany  klip antykorupcyjny .  

Klip antykorupcyjny możesz obejrzeć tutaj
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.12.2012 Data publikacji: 07.12.2012 16:05 Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2012 13:53
Autor: Jolanta Jarmul-Mikołajczyk Osoba publikująca: Jolanta Jarmul-Mikołajczyk Osoba modyfikująca: Jolanta Jarmul-Mikołajczyk
Rejestr zmian