Formularze

Formularze

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują poniżej zamieszczone wzory formularzy, określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. poz. 2452).

Wersje interaktywne formularzy dotyczących rejestracji podatników znajdziecie Państwo na stronie www.e-deklaracje.gov.pl w zakładce formularze / inne

NIP-5/W - Wniosek / Informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej - POBIERZ

Niniejszy wzór wniosku udostępnia się zgodnie z art.13 ust. 3b ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2017 r. poz. 869). Wzór stanowi jednocześnie:
- wzór wniosku o zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, w rozumieniu art.13 ust.3 pkt 1 ww. ustawy oraz
- wzór wniosku osoby trzeciej o informację o NIP nadanym podmiotowi, w rozumieniu art.13 ust.3 pkt 2 ww. ustawy.
 

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry