Procedura wywozu

  Procedura wywozu

  Procedura wywozu pozwala na wyprowadzenie towaru unijnego poza obszar celny Unii Europejskiej.

  Kwestia dokonywania zgłoszeń celnych wywozowych została uregulowana w art. 162-195, art. 272, art. 275 Unijnego Kodeksu Celnego, art. 222-228, art. 231 – 247 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447, art. 146 – 149, art. 153, art. 154, art. 248 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446, art. 1 Rozdziału I oraz w pkt 14 i 16 Rozdziału 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/341.

  Zgłoszenia wywozowe towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej dokonywane są obligatoryjnie w formie zgłoszenia elektronicznego przekazywanego do sytemu ECS. Szczegółowy sposób obsługi zgłoszenia wywozowego w ECS znajduje się w „Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS".

  Zmiany przepisów prawnych wnikające z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego

  Powiązane

  • Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS, wersja 4.0
  • Formularze ESS (karty 1, 2 i 3) i ESSLoI (wykaz pozycji towarowych) Wywozowego SAD/Bezpieczeństwo

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry