Wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

  Wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

  Zgodnie z art. 195 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego, gwarantem może być osoba trzecia, mająca siedzibę we Wspólnocie, zaakceptowana przez organy celne kraju członkowskiego. W myśl znowelizowanego ustawą z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 215, poz.1355), art. 52 ust. 1 ustawy - Prawo celne, „gwarantem, o którym mowa w art. 195 Wspólnotowego Kodeksu Celnego jest osoba wpisana do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych". Wpis do wykazu następuje w drodze decyzji Ministra Finansów, po uzyskaniu informacji o wnioskodawcy udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. O wpisie danego gwaranta do wykazu gwarantów, a także o zmianie wpisu lub skreśleniu z wykazu, Minister komunikuje w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

  Wg stanu na dzień 22 lipca 2016 r. do wykazu gwarantów zostało wpisanych: 212 banków i instytucji kredytowych (część I wykazu), z czego 11 gwarantów zostało wykreślonych oraz 21 zakładów ubezpieczeń (część II wykazu), z czego 2 gwarantów zostało wykreślonych.

   

  AKTUALNY WYKAZ GWARANTÓW CELNYCH

  Powiązane

  • Komunikat Ministra Finansów nr 4 z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Komunikat Ministra Finansów nr 16 z dnia 29 września 2009r. w sprawie dokonania wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Komunikat Ministra Finansów nr 18 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Komunikat Ministra Finansów nr 21 z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Komunikat Ministra Finansów nr 22 z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Komunikat Ministra Finansów nr 26 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Komunikat Ministra Finansów nr 2 z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie dokonania wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Komunikat Ministra Finansów nr 14 z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie dokonania oraz zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Komunikat Ministra Finansów nr 16 z dnia 13 września 2010r. w sprawie dokonania oraz zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Komunikat Ministra Finansów nr 2 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie dokonania oraz zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych i skreślenia osoby z tego wykazu
  • Komunikat Ministra Finansów nr 6 z dnia 12 września 2011r. w sprawie dokonania oraz zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych i skreślenia osoby z tego wykazu
  • Komunikat Ministra Finansów nr 7 z dnia 26 września 2011r. w sprawie dokonania wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Komunikat Ministra Finansów nr 4 z dnia 17 września 2012r. w sprawie dokonania oraz zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych i skreślenia osoby z tego wykazu
  • Komunikat Ministra Finansów nr 4 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie dokonania oraz zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych i skreślenia osoby z tego wykazu
  • Komunikat Ministra Finansów nr 7 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania oraz zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych i skreślenia osoby z tego wykazu
  • Komunikat Ministra Finansów nr 4 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania oraz zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych i skreślenia osoby z tego wykazu.

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2016 Przejdź do góry