W bazie wiedzy są gromadzone poklasyfikowane na obszary tematyczne akty prawne, takie jak ustawy czy rozporządzenia. Dodatkowo znajdują się tam formularze, broszury, umowy międzynarodowe, protokoły, instrukcje, pisma, komunikaty czy obwieszczenia. Każdy z prezentowanych dokumentów może zawierać linki do dokumentów powiązanych. Do przeglądania większości z nich niezbędny jest bezpłatny program Adobe Acrobat (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Treści archiwalne z zakresu podatków są również dostępne w dziale Podatki (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) w poprzednim serwisie Ministerstwa Finansów. 

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne


Publikacja: Dz. U. Nr 68, poz. 622
Tekst:   pobierz plik.pdf (1343 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-04-20
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Informacje dodatkowe: Zmiany do Ustawy Prawo celne:
Dz. U. z 2004 r.:
Nr 273, poz.2703; Nr 215, poz. 1355;
Dz. U. z 2008r.:
Nr 209, poz. 1320; Nr 215, poz. 1355;
Dz. U. z 2009 r Nr 168, poz 1323;
Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 673
Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622,
Dz. U. z 2012 r. poz. 908

Powiązane

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne

OSTATNIO DODANE