Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Opis rozwiązania problemu znajduje się w dziale Pytania i odpowiedzi punkt 40 (dla przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox).

Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną - Inne

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Wyróżnione * formularze interaktywne można również złożyć bez wykorzystywania kwalifikowanego podpisu elektronicznego ("dane autoryzujące").
Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

L.p.Opis formularzaWzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
201720162015201420132012
1Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych--FAT-1(1)
INSTRUKCJA
---
2Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowychFIN-1(1)
INSTRUKCJA
FIN-1(1)
INSTRUKCJA
----
3Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiemNIP-2(10)
INSTRUKCJA
NIP-2(10)
INSTRUKCJA
NIP-2(10)
INSTRUKCJA
NIP-2(10)
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014
INSTRUKCJA
--
4Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiemNIP-7(3)
INSTRUKCJA
NIP-7(3)
INSTRUKCJA
NIP-7(3)
INSTRUKCJA
NIP-7(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014
INSTRUKCJA
NIP-7(2)
INSTRUKCJA
NIP-7(2)
INSTRUKCJA
-
5Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniającychNIP-8(1)
INSTRUKCJA
NIP-8(1)
INSTRUKCJA
NIP-8(1)
INSTRUKCJA
NIP-8(1)
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014
INSTRUKCJA
--
6Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osóbORD-TK(4)
INSTRUKCJA
ORD-TK(4)
INSTRUKCJA
ORD-TK(3)
INSTRUKCJA
ORD-TK(3)
INSTRUKCJA
ORD-TK(2)
INSTRUKCJA
ORD-TK(3)
dotyczy formularzy składanych od 06.09.2013
INSTRUKCJA
ORD-TK(2)
dotyczy formularzy składanych od 15.03.2012
7Informacja o umowach zawartych z nierezydentami - ważny od 1 lipca 2008 r.ORD-U(5)
INSTRUKCJA
ORD-U(5)
INSTRUKCJA
ORD-U(4)
INSTRUKCJA
ORD-U(4)
INSTRUKCJA
ORD-U(3)
INSTRUKCJA
ORD-U(4)
dotyczy formularzy składanych od 21.11.2013
INSTRUKCJA
ORD-U(3)
dotyczy formularzy składanych od 15.03.2012
8Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącymi nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)ORD-W1(4)
INSTRUKCJA
ORD-W1(4)
INSTRUKCJA
ORD-W1(3)
INSTRUKCJA
ORD-W1(3)
INSTRUKCJA
ORD-W1(2)
INSTRUKCJA
ORD-W1(3)
dotyczy formularzy składanych od 06.09.2013
INSTRUKCJA
ORD-W1(2)
9Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnikaPCC-2 onlinePCC-2 onlinePCC-2(5)
INSTRUKCJA
PCC-2(5)
INSTRUKCJA
PCC-2(5)
INSTRUKCJA
PCC-2(5)
10Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnychPCC-3 online *PCC-3 online *PCC-3(4)*
INSTRUKCJA
PCC-3(4)*
INSTRUKCJA
PCC-3(2)*
dotyczy formularzy składanych do 31.08.2014
INSTRUKCJA
PCC-3(2)*
INSTRUKCJA
PCC-3(2)*
11Informacja o pozostałych podatnikachPCC-3/A online *PCC-3/A online *PCC-3A(2)*
INSTRUKCJA
PCC-3A(2)*
INSTRUKCJA
--
12Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowymPT-1(1)
INSTRUKCJA
PT-1(1)
INSTRUKCJA
PT-1(1)
INSTRUKCJA
PT-1(1)
INSTRUKCJA
PT-1(1)
INSTRUKCJA
-
13Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnegoPT-2(1)
INSTRUKCJA
PT-2(1)
INSTRUKCJA
PT-2(1)
INSTRUKCJA
PT-2(1)
INSTRUKCJA
PT-2(1)
INSTRUKCJA
-
14Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatkuSD-2 onlineSD-2 onlineSD-2(4)
INSTRUKCJA
SD-2(4)
INSTRUKCJA
SD-2(4)
INSTRUKCJA
SD-2(4)
15Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowychSD-3 online *SD-3 online *SD-3(5)*
INSTRUKCJA
SD-3(5)*
INSTRUKCJA
SD-3(4)
INSTRUKCJA
SD-3(4)
INSTRUKCJA
SD-3(4)
16Informacja o pozostałych podatnikachSD-3/A online *SD-3/A online *SD-3A(5)
INSTRUKCJA
SD-3A(5)
INSTRUKCJA
--
17Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowychSD-Z2 online *SD-Z2 online *SD-Z2(5)*
INSTRUKCJA
SD-Z2(5)*
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2014
INSTRUKCJA
SD-Z2(4)
INSTRUKCJA
SD-Z2(4)
INSTRUKCJA
SD-Z2(4)
18Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku za kwartałWZP-1K(3)
INSTRUKCJA
WZP-1K(3)
INSTRUKCJA
WZP-1K(3)
INSTRUKCJA
WZP-1K(3)
INSTRUKCJA
WZP-1K(3)
INSTRUKCJA
WZP-1K(3)
19Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zyskuWZP-1M(3)
INSTRUKCJA
WZP-1M(3)
INSTRUKCJA
WZP-1M(3)
INSTRUKCJA
WZP-1M(3)
INSTRUKCJA
WZP-1M(3)
INSTRUKCJA
WZP-1M(3)
20Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku za rok obrotowyWZP-1R(3)
INSTRUKCJA
WZP-1R(3)
INSTRUKCJA
WZP-1R(3)
INSTRUKCJA
WZP-1R(3)
INSTRUKCJA
WZP-1R(3)
INSTRUKCJA
WZP-1R(3)
21Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku za kwartałWZS-1K(3)
INSTRUKCJA
WZS-1K(3)
INSTRUKCJA
WZS-1K(3)
INSTRUKCJA
WZS-1K(3)
INSTRUKCJA
WZS-1K(3)
INSTRUKCJA
WZS-1K(3)
22Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zyskuWZS-1M(3)
INSTRUKCJA
WZS-1M(3)
INSTRUKCJA
WZS-1M(3)
INSTRUKCJA
WZS-1M(3)
INSTRUKCJA
WZS-1M(3)
INSTRUKCJA
WZS-1M(3)
23Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku za rok obrotowyWZS-1R(3)
INSTRUKCJA
WZS-1R(3)
INSTRUKCJA
WZS-1R(3)
INSTRUKCJA
WZS-1R(3)
INSTRUKCJA
WZS-1R(3)
INSTRUKCJA
WZS-1R(3)
24Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiemZAP-3(3)
INSTRUKCJA
ZAP-3(3)
INSTRUKCJA
ZAP-3(3)
INSTRUKCJA
ZAP-3(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014
INSTRUKCJA
ZAP-3(2)
INSTRUKCJA
ZAP-3(2)
INSTRUKCJA
-