Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Opis rozwiązania problemu znajduje się w dziale Pytania i odpowiedzi punkt 40 (dla przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox).

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną - PIT

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Wyróżnione * formularze interaktywne można również złożyć bez wykorzystywania kwalifikowanego podpisu elektronicznego ("dane autoryzujące").
Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

L.p.Opis formularzaWzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
201620152014201320122011
1Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania-IFT-1(12)*
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
IFT-1(13)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
IFT-1(11)*
INSTRUKCJA
IFT-1(9)
INSTRUKCJA
IFT-1(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
IFT-1(9)IFT-1(8)
2Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania-IFT-1R(12)*
INSTRUKCJA
IFT-1R(13)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
IFT-1R(11)*
INSTRUKCJA
IFT-1R(9)
INSTRUKCJA
IFT-1R(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
IFT-1R(9)IFT-1R(8)
3Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy-IFT-3(7)*
INSTRUKCJA
IFT-3(7)*
INSTRUKCJA
IFT-3(6)
INSTRUKCJA
IFT-3(4)
dotyczy formularzy składanych do 12.02.2012
IFT-3(5)
dotyczy formularzy składanych od 13.02.2012 do 30.03.2012
IFT-3(6)
dotyczy formularzy składanych od 31.03.2012
IFT-3(4)
4Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy-IFT-3R(7)*
INSTRUKCJA
IFT-3R(7)*
INSTRUKCJA
IFT-3R(6)
INSTRUKCJA
IFT-3R(4)
dotyczy formularzy składanych do 12.02.2012
IFT-3R(5)
dotyczy formularzy składanych od 13.02.2012 do 30.03.2012
IFT-3R(6)
dotyczy formularzy składanych od 31.03.2012
IFT-3R(4)
5Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich-PIT-R(18)
INSTRUKCJA
PIT-R(17)
INSTRUKCJA
PIT-R(15)
INSTRUKCJA
PIT-R(16)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
PIT-R(15)PIT-R(15)
6Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy-PIT-4R(5)*
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
PIT-4R(6)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
PIT-4R(5)*
INSTRUKCJA
PIT-4R(3)
INSTRUKCJA
PIT-4R(4)
dotyczy formularzy składanych od 21.11.2013
INSTRUKCJA
PIT-4R(3)PIT-4R(3)
7Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej-PIT-6(11)
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
PIT-6(12)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
PIT-6(11)
INSTRUKCJA
PIT-6(9)
INSTRUKCJA
PIT-6(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
PIT-6(9)PIT-6(8)
8Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej-PIT-6L(11)
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
PIT-6L(11)
INSTRUKCJA
PIT-6L(9)
INSTRUKCJA
PIT-6L(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
PIT-6L(9)PIT-6L(8)
9Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowymPIT-8AR(6)*
INSTRUKCJA
PIT-8AR(5)*
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
PIT-8AR(6)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
PIT-8AR(4)*
INSTRUKCJA
PIT-8AR(2)
INSTRUKCJA
PIT-8AR(3)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
PIT-8AR(2)PIT-8AR(1)
10Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych-PIT-8C(7)*
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
PIT-8C(8)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
PIT-8C(7)*
INSTRUKCJA
PIT-8C(5)
INSTRUKCJA
PIT-8C(6)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
PIT-8C(5)PIT-8C(5)
11Informacja o wysokości wypłaconego stypendium-----PIT-8S(3)
12Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowyPIT-11(23)*
INSTRUKCJA
PIT-11(22)*
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
PIT-11(23)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
PIT-11(21)*
INSTRUKCJA
PIT-11(19)
INSTRUKCJA
PIT-11(20)
dotyczy formularzy składanych od 26.10.2013
INSTRUKCJA
PIT-11(19)PIT-11(19)
13Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot nie będący następcą prawnym zakładu pracy-PIT-11K(23)
INSTRUKCJA
PIT-11K(21)
INSTRUKCJA
PIT-11K(19)
INSTRUKCJA
PIT-11K(20)
dotyczy formularzy składanych od 26.10.2013
INSTRUKCJA
PIT-11K(19)PIT-11K(19)
14Informacja o: -wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej-PIT-14(7)
INSTRUKCJA
PIT-14(7)
INSTRUKCJA
PIT-14(6)
INSTRUKCJA
PIT-14(7)
dotyczy formularzy składanych od 07.12.2013
INSTRUKCJA
PIT-14(6)PIT-14(6)
15Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowejPIT-16 online *PIT-16(13)*
INSTRUKCJA
PIT-16(12)*
INSTRUKCJA
PIT-16(10)*
INSTRUKCJA
PIT-16(10)*PIT-16(9)*
16Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowejPIT-16(13)*
INSTRUKCJA
PIT-16Z online *
PIT-16(13)*
INSTRUKCJA
PIT-16(12)*
INSTRUKCJA
PIT-16(10)*
INSTRUKCJA
PIT-16(10)*PIT-16(9)*
17Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowegoPIT-16A online *PIT-16A(9)*
INSTRUKCJA
PIT-16A(8)*
INSTRUKCJA
PIT-16A(7)*
INSTRUKCJA
PIT-16A(6)*PIT-16A(6)*
18Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego-PIT-19A(8)*
INSTRUKCJA
PIT-19A(7)*
INSTRUKCJA
PIT-19A(6)*
INSTRUKCJA
PIT-19A(5)*PIT-19A(5)*
19Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym---PIT-23(6)
INSTRUKCJA
PIT-23(6)PIT-23(5)
20Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok-PIT-28(19)*
INSTRUKCJA
PIT-28(18)*
INSTRUKCJA
PIT-28(17)*
INSTRUKCJA
PIT-28(16)*PIT-28(16)*
21Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym-PIT-36(22)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36(20)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36(19)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36(18)*
BROSZURA
PIT-36(17)*
BROSZURA
22Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym-PIT-36L(11)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36L(10)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36L(9)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36L(8)*
BROSZURA
PIT-36L(7)*
BROSZURA
23Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym-PIT-37(22)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-37(20)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-37(19)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-37(18)*
BROSZURA
PIT-37(17)*
BROSZURA
24Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym-PIT-38(11)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-38(10)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-38(9)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-38(8)*
BROSZURA
PIT-38(7)*
BROSZURA
25Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym-PIT-39(7)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-39(6)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-39(5)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-39(4)*
BROSZURA
PIT-39(3)*
BROSZURA
26Roczne obliczenie podatku przez płatnika na wniosek podatnika-PIT-40(22)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
PIT-40(20)*
INSTRUKCJA
PIT-40(19)
INSTRUKCJA
PIT-40(17)PIT-40(17)
27Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych-PIT-CFC(1)*
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
----