Ubezpieczenia kredytów eksportowych

  Ubezpieczenia kredytów eksportowych

  Instytucja administrująca: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) z siedzibą w Warszawie

  Oficjalne wsparcie kredytów i kontraktów eksportowych w formie ubezpieczeń i gwarancji prowadzone jest w Polsce przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.), która administruje systemem gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń i gwarancji eksportowych.

  Prowadzenie działalności w tym zakresie powierzono KUKE S.A. na mocy ustawy, z dnia 7 lipca 1994 roku, o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz.U. z 2017 poz. 826 oraz z 2018 poz. 8).

  Nadzór nad tą działalnością sprawuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

  Obecnie KUKE S.A. w ramach ubezpieczeń i gwarancji gwarantowanych przez Skarb Państwa oferuje:

  • ubezpieczenia kontraktów eksportowych realizowanych w kredycie poniżej 2 lat (ryzyko nierynkowe):
   • polisa obrotowa,
   • polisa indywidualna,
   • ubezpieczenie faktoringu eksportowego;
  • gwarancje zapłaty należności związanych z akredytywami;
  • ubezpieczenia kredytów i kontraktów eksportowych o okresie spłaty 2 lata i więcej:
   • ubezpieczenie kredytu dostawcy (ubezpieczeniem objęte może być zarówno ryzyko produkcji, jak i kredytu), 
   • ubezpieczenie kredytu dla nabywcy,
   • ubezpieczenie forfaitingu eksportowego,
   • ubezpieczenie leasingu finansowego w eksporcie;
  • gwarancje kontraktowe:
   • przetargowe,
   • zwrotu zaliczki,
   • wykonania kontraktu,
   • dobrego wykonania kontraktu eksportowego,
   • regwarancje;
  • ubezpieczenia inwestycji bezpośrednich za granicą;
  • gwarancje dotyczące spłaty krótkoterminowych kredytów finansujących kontrakty eksportowe.

   

  Przydatne linki

  Powiązane

  Kredyty eksportowe

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry